Siirry sisältöön

Myös uusia osaajia tarvitaan

pitämään energia ja rajalliset resurssit mahdollisimman fiksusti kierrossa

Vantaan Energia on energia-alan rohkea suunnannäyttäjä, joka yhdistelee teknologioita, eri alojen asiantuntijoita ja prosesseja löytääkseen neuvokkaimmat tavat saada energian, materiaalit ja hiilidioksidin kiertämään. Tavoittelemme energiantuotannon hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Vantaan Energialla on innostava, vahvasti eteenpäin katsova työyhteisö, jossa on erinomaiset puitteet kasvaa urallaan. Meillä jokaista tuetaan ja onnistumisista iloitaan yhdessä.  

Kehitysinsinöörinä Vantaan Energialla työskentelevä Roni Burtsov aloitti yhtiössä alun perin kunnossapidon kesätyöntekijänä. Siitä hän eteni ensin muihin tehtäviin ja sittemmin nykyiseen työhönsä. Kehitysinsinöörinä työtehtäviin kuuluu muun muassa energiatehokkuustoiminnan jatkuva parantaminen, useiden järjestelmien pääkäyttäjyys ja monenmoista tiedonhallintaa.

Urapolku on ollut Burtsoville otollinen, sillä hän kokee työnsä merkityksellisenä ja palkitsevana.

– Kehitysinsinöörinä pystyn oikeasti vaikuttamaan energiantuotantoomme sekä varmistamaan lämmönjakelun myös asiakkaillemme, hän toteaa.

Monenlaisia urapolkuja ja mahdollisuus kehittyä

Vantaan Energialla kemian insinöörinä toimivan Tiia Lehmusmetsän mukaan työntekijöillä on yhtiössä hyvät mahdollisuudet osaamisensa vahvistamiseen ja täydentämiseen. Tätä edesauttaa yhtiön jatkuva panostaminen esimerkiksi kiertotalouden tuomiin uusiin mahdollisuuksiin, uudenlaisiin energiantuotantomuotoihin ja energian varastoimiseen.

– Meillä pääsee vaihtamaan työtehtäviä talon sisällä. Meillä on myös mahdollisuus kouluttautua ja sitä kautta kehittää omaa osaamistaan. Näkisin, että tarvitsemme hyvin monenlaista osaamista saavuttaaksemme tavoitteemme olla hiilinegatiivinen kiertotalousenergiayhtiö vuonna 2030.

Vantaan Energia on rakentamassa Jätevoimalansa viereen Korkealämpötilalaitosta, jossa vaaralliseksi luokiteltu kierrätyskelvoton jäte hyötykäytetään lämmöksi. Kierrätykseen kelpaamattoman vaaralliseksi luokitellun jätteen käsittelemiseksi tehokkain ja turvallisin tapa on sen hyödyntäminen energiaksi polttamalla, jolloin voidaan sekä käsitellä jäte että tuottaa samassa prosessissa lämpöä ja lämmittää sillä kaukolämpöverkon avulla koteja ja muita kiinteistöjä. Uusi laitos auttaa omalta osaltaan Vantaan Energiaa fossiilisista polttoaineista luopumisessa korvatessaan maakaasun käyttöä lämmityksessä. Vuonna 2025 valmistuva uusi laitos konkretisoi myös Lehmusmetsälle itselleen mahdollisuuden monipuolisiin työtehtäviin ja urakehitykseen talon sisällä. Hän tulee siirtymään uuteen laitokseen toimimaan polttoaineen vastaanoton ja polttoainelaboratorion esihenkilötehtävissä. Korkealämpötilalaitos tarjoaa valmistuessaan kymmeniä uusia työpaikkoja, joista osaan tekijät löytyvät jo nyt Vantaan Energialla työskentelevistä osaajista, kuten esimerkiksi Lehmusmetsä. Osaan tehtävistä haemme uusia osaajia.

Innokkaat, energia-alasta innostuneet tekijäihmiset sopivat meille

Meillä pääsee tekemään työtä, jolla on merkitystä: meillä töitä paiskitaan aikamme suurimpien haasteiden äärellä. Lehmusmetsän mielestä yhtiöön sopivatkin alasta kiinnostuneet, motivoituneet ja vastuuntuntoiset tekijät, jotka ottavat työturvallisuusasiat hyvin huomioon. Sen lisäksi Burtsov puolestaan toivoo uusien työkavereiden olevan rentoja ihmisiä, joiden kanssa tulee hyvin toimeen ja jotka tuovat raikasta uutta energiaa mukanaan. Työtä tulee uusille tekijöille riittämään, sillä kehitysvauhti energia-alalla vain kiihtyy.

– Töitä riittää. Sen lisäksi itseään voi vielä kehittää siinä matkan varrella, mikä on mielestäni tosi hienoa, Burtsov päättää.