Siirry sisältöön

Martinlaakson voimalaitoksella tehdään biomuutokseen liittyviä puhdistuspuhalluksia, joista aiheutuu normaalista poikkeavaa kohinaa ja vesihöyrypilviä.

VE 2018 09 Biovoimala high res 014

Martinlaakson voimalaitoksella tehdään biomuutokseen liittyviä puhdistuspuhalluksia 19.11.2018 alkaen noin kahden viikon ajan.  

Melua aiheuttavat puhallukset tehdään noin klo 6 ja klo 18.30 alkaen. Kerrallaan puhallus kestää 15 minuutista 60 minuuttiin.

Martinlaakson voimalaitoksen puhdistuspuhallukset liittyvät muutokseen, jossa käytöstä poistunut maakaasu- ja öljykäyttöinen kattila muutetaan käyttämään kotimaisia puupolttoaineita kuten metsätähdehaketta, rankapuuhaketta, purua, kuorta ja kierrätyspuuta.

Ennen kattilan käyttöönottoa muutetut putkistot puhdistetaan puhaltamalla vesihöyryllä. Puhallus tehdään, jotta putkistoissa oleva kiintoaines kuten hitsausjäämät saadaan pois. Pahoittelemme mahdollista meluhaittaa.

Lue lisää biovoimalasta