Siirry sisältöön

Jätevoimalan vuosihuolto on käynnissä.

jatevoimala2015

Jätevoimalalla aloitettiin vuosihuolto 21.5. Voimala toimii noin puolella kapasiteetilla viikoilla 21 ja 24. Osan viikoista 22 ja 23 koko voimala on poissa tuotannosta. Osan aikaa vuosihuollosta sekajätettä otetaan vastaan rajoitetusti ja huollon keskivaiheilla kaikki sekajäte toimitetaan Ämmässuolle välivarastoon.

Vuosihuollossa tehdään satoja yksittäisiä huolto-, tarkastus- ja korjaustöitä, jotka koostuvat yhteensä noin 2000 suunnitellusta työvaiheesta. Tarkastuksilla, huolloilla ja korjauksilla varmistetaan jätevoimalalan hyvä toimintavarmuus seuraavalle noin vuoden pituiselle käyttökaudelle.

Jätevoimala on nyt ollut käytössä noin viisi vuotta ja tänä vuonna aloitetaan arinoille ennakoivana kunnossapitotoimenpiteenä tehtävä laaja perushuolto. Perushuolto on suunniteltu tehtävän kolmessa osassa jaettuna tämän ja kahden seuraavan vuoden vuosihuoltoihin. Savukaasujenkäsittelylaitoksella uusitaan tänä vuonna ennakoivana kunnossapitona letkusuodattimien suodatinletkut, jotka ovat yksi tärkeä osa savukaasujen puhdistusprosessia.

Muista yksittäisistä töistä suurimpia ovat jätekattiloiden ja savukaasunkäsittelylaitoksen puhdistus- ja tarkastustyöt sekä jätteen vastaanoton ja polttoaineen syötön kannalta kriittisille jätenostureille tehtävät huoltotoimenpiteet.

Vuosihuoltoa tehdään seuraavat noin neljä viikkoa kellon ympäri, Vantaan Energian oman henkilöstön lisäksi noin 40 yrityksen ja lähes 300 ulkopuolisen työntekijän voimin. Vuosihuolto valmistuu 14.6.2019.

Jätevoimalavierailut jäivät huollon myötä kesätauolle. Vierailut jatkuvat elokuussa. Varaa syksyn jätevoimalavierailusi nettikalenterista.

Lue lisää jätevoimalan toiminnasta 

Lisätietoja
kunnossapitoinsinööri
Antti Päärni
puh. 050 4361 185