Siirry sisältöön

Jätevoimalan laajennuksen YVA:n asukasillassa tupa täynnä.

YVA asukasilta

Jätevoimalan YVA:n asukasilta pidettiin jätevoimalalla 28.11. klo 18-20. Illan ohjelmasta vastasi Vantaan Energian Kalle Patomeri, ELY-keskuksen Erika Heikkinen sekä ÅF Consult Oy:n Arto Heikkinen.

Paikalle oli saapunut reilu 60 asiasta kiinnostunutta henkilöä. Ilta sujui keskustelevissa merkeissä. Illan tarkoituksena oli kertoa suunnitelmistamme jätevoimalan laajennukseen sekä esitellä mitä tutkimme käynnistämässämme YVA-menettelyssä.

Lyhyesti suunnitelmissamme on siis jätevoimalan laajennus, joka lisäisi energiantuotantoa ja edistäisi kierrätyskelvottoman jätteen hyötykäyttöä. Laajennus toteutetaan joko nykyisen voimalan kapasiteetin lisäyksellä tai erillisellä uudella tuotantoyksiköllä. Osana laajennushanketta toteutamme ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, jossa tutkitaan laajennuksen vaikutuksia esimerkiksi maaperään ja pohjaveteen.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja nollavaihtoehtoa verrataan toisiinsa kaikkien arvioitujen ympäristövaikutusten osalta. Vertailun yhteydessä esitetään selvitys hankkeen ympäristöllisestä toteuttamiskelpoisuudesta.

Ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 14.12.2018.

YVA-menettely on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2019 kesällä. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan hankkeella olisi toteuttamiseen tarvittavat luvat vuonna 2020 ja voimalan laajennus aloittaisi tuotannon vuonna 2022.

Seuraava jätevoimalan laajennukseen liittyvä asukasilta järjestetään ensi kesänä. Tässä asukasillassa kerrotaan YVA-menettelyn tulokset.

Tutustu illan materiaaleihin

Linkki ELY-keskuksen sivuille, jossa YVA on nähtävillä 

Lue lisää jätevoimalasta