Siirry sisältöön

Kiertotalouden vahvistaminen ohjaa toimintaamme

Kiertotalouden kehittämiselle on suuri tarve niin Suomessa kuin Euroopassa. Kiertotalousajattelu ja erityisesti energiantuotannon energia- ja resurssitehokkuuden parantaminen ovat olennainen osa toimintaamme. Panostamme erilaisten hukkalämpöjen ja kesäajan aurinkolämmön tehokkaaseen hyödyntämiseen. Lisäksi investoimme jätteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen energiantuotannossa. Jätevoimalamme laajennuksen myötä vuonna 2022 myös teollisuuden ja kaupan jäte jalostetaan roskasta raaka-aineiksi ja edelleen energiaksi. Kaiken tämän alustana toimii suunnittelema kausivarastomme.

Suunnitteilla on lisäksi kaksi jätteitä termisesti käsittelevää laitosta, joissa tuotettu lämpö hyödynnetään energiantuotantoon ja sillä korvataan fossiilisia polttoaineita. Niissä tuotetaan energiaa esimerkiksi maali- ja lääketeollisuuden prosesseissa syntyvästä kierrätyskelvottomasta jätteestä, noin 60 000 tonnia vuodessa. Tällä hetkellä kotimainen kapasiteetti ei riitä käsittelemään kaikkea Suomessa syntyvää haitalliseksi luokiteltua jätettä, joten sitä viedään ulkomaille noin 120 000 tonnia vuodessa. Uudet voimalamme vähentävät riippuvuutta ulkomaisesta energiasta ja tarvetta sijoittaa näitä jätteitä kaatopaikoille. Jätteenpoltosta saatu energia käytetään kiinteistöjen lämmitykseen Vantaalla ja sitä varastoidaan lämmön kausivarastoon. Se korvaa maakaasun käyttöä energiantuotannossa vähentäen entisestään hiilidioksidipäästöjämme. Laitosten arvioitu valmistuminen on vuonna 2024.

Monet projektimme perustuvat kiertotalousajattelulle. Muutimme vuonna 2019 Martinlaakson vanhan maakaasu- ja öljykäyttöisen voimalaitososan biovoimalaksi. Lisäksi suunnitteilla on maailman kookkain maanalainen lämmön kausivarasto. Se mahdollistaisi esimerkiksi laajamittaisen hukkalämmön ja ylimääräisen tuulivoiman varastoinnin sekä geotermisen energian ja aurinkolämmön tehokkaamman hyödyntämisen. Esimerkiksi jäähdytyksessä syntyy hukkalämpöä, joka pystytään varastoimaan kausivarastoon ja hyödyntämään talven kylminä päivinä.