Siirry sisältöön

Ilmastolupaukset linjassa EU:n tavoitteiden kanssa

Euroopan unionilla on tavoite olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. EU on myös päättänyt nostaa vuoden 2030 päästövähennystavoitettaan 40 prosentista 55 prosenttiin. Päästövähennystavoitteen korotus on tervetullut päätös, joka on hyvin linjassa Vantaan Energian tavoitteiden ja keinojen kanssa. Haluamme luopua fossiilisista polttoaineista Vantaalla vuoteen 2026 mennessä ja olla ilmastoneutraali jo vuonna 2045.

Fossiilisista luopumiseksi tarvitaan uudenlaisia lämmönvarastoinnin ratkaisuja. Tavoitteenamme onkin rakentaa maailman suurin lämmön kausivarasto, VECTES, jolla voidaan säilöä esimerkiksi kesäisin syntyviä hukkalämpöjä käytettäväksi kylminä talvipäivinä. VECTES edistää EU:n useita ilmasto- ja energiatavoitteita: resurssitehokkuuden kasvattamista hukkalämpöä hyödyntämällä, uusiutuvien energiamuotojen osuuden kasvattamista ja eri energiajärjestelmien integraatiota.

Vantaan Energia haluaa kausivarastolla osoittaa uudenlaisen varastointitekniikan olevan hyödyksi kautta Euroopan. Siksi on tärkeä asia, että EU kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota lämmönvarastoinnin ja kaukolämmön mahdollisuuksiin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. On lupaavaa, että EU aikoo edistää teollisuuslaitosten hukkalämmön uudelleenkäyttöä ja kiihdyttää investointeja älykkäisiin, erittäin tehokkaisiin, uusiutuviin energialähteisiin perustuviin kaukolämpö- ja jäähdytysverkkoihin. Lisäksi Euroopan komissio on ilmoittanut aikovansa edistää uudenlaisia, suuren mittakaavan lämmönvarastointiteknologioita.

EU on nostanut myös kuluttajien roolin ja energiavalinnat tärkeäksi osaksi ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamista. Myös Vantaan Energia näkee kuluttajien roolin keskeisenä. Haluamme olla edistämässä älykkäiden järjestelmien ja datan hyödyntämistä päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Kiertotalouden edistäminen on tärkeä osa EU:n ilmastotavoitteita. Kiertotalousajattelu ja erityisesti energiantuotannon energia- ja resurssitehokkuuden parantaminen ovatkin olennainen osa toimintaamme. Panostamme erilaisten hukkalämpöjen ja kesäajan aurinkolämmön tehokkaaseen hyödyntämiseen. Lisäksi investoimme jätteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen energiantuotannossa esimerkiksi uusien jätevoimalaprojektiemme kautta.