Siirry sisältöön

Energia-alan siirtymä ja digitaalivallankumous hiilivapaiden rakennusten ajureina

Rakennukset vastaavat noin 40 prosenttia energian kulutuksesta ja 36 prosenttia päästöistä EU:ssa – Suomessa vastaavat luvut ovat 32 ja 30 prosenttia. Suurin tekijä on lämmitys – itse asiassa ainoastaan yhdessä EU-maassa jäähdytys on lämmitystä suurempaa, Maltalla. Haastavaa kysymystä rakennuskannan päästöjen reippaasta vähentämisestä ei voi ohittaa siirryttäessä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Älykkäät palvelut yhdistettynä energian varastointiin, uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto ja energiatehokkuuden nosto ovat oleellisia toimia, joita tarvitaan onnistuneeseen vihreään siirtymään. Vantaan Energian kaltaiset edelläkävijät voivat tasoittaa tietä näiden ratkaisujen valtavirtaistamiselle.

Uusia energian varastointimenetelmiä, kuten suunnitteilla olevaa Vantaan Energian maanalaista lämmön kausivarastoa, tarvitaan energian kulutuksen ja tuotannon vaihtelujen tasaamiseksi ja hukkalämmön hyödyntämiseksi. Euroopan parlamentti on korostanut, että lämpövarastointi ja kaukolämpö ovat erittäin tehokas keino lisätä uusiutuvien energialähteiden ja hukkalämmön käyttöä. Kausivarastoinnin avulla kesän lämpö voidaan siirtää talven pakkashetkiin ja vähentää perinteisiin fossiilisiin tuotantomuotoihin perustuvaa lämmöntuotantoa talvella.

Digitaaliset ratkaisut edistävät muutosta kohti puhdasta, tehokasta ja älykästä energiajärjestelmää. Datan parempi käsittely ja käyttö luovat valtavat mahdollisuudet vähentää päästöjä. Datan parempi prosessointi tarkoittaa älykkäämpiä ja automatisoidumpia ratkaisuja, joista sekä tuottajat että kuluttajat voivat hyötyä. Älykkäät energiapalvelut voivat auttaa kuluttajia optimoimaan energialaskujaan sekä parantamaan tehokkuutta. Energiayritykset pääsevät kulutusdatan perusteella optimoimaan energiansiirron ja tuotantonsa niin, että tarvittava energia tuotetaan kustannustehokkaimpaan aikaan ilmastoystävällisemmillä keinoilla ja varastoidaan tarvittaessa energiatehokkaasti.

Digi- ja energiapolitiikan yhdistäminen on tärkeää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla voidaan luoda esimerkiksi synergioita kaukolämmön ja jäähdytyksen sekä datakeskusten luovuttaman hukkalämmön välille. Yhteiskunnan on rohkaistava sellaisten uusien teknologioiden tutkimusta ja innovaatioita, jotka tukevat energiajärjestelmien vähähiilisyyttä ja digitalisointia. EU, Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Japani haluavat olla hiilineutraaleja vuoteen 2050 mennessä. Suomen tavoite on olla edelläkävijä ja teknologiaosaaja ja hiilidioksidineutraali jo vuonna 2035. Vantaan Energian kaltaisia tulevaisuuteen suuntautuvia energia-alan yrityksiä tarvitaan. Toimintanne osoittaa, ettei vanhoilla kikoilla pärjää pitkälle ja uskotte jatkuvaan uudistukseen – onnea työhönne fossiilittoman tulevaisuuden eteen!

Miapetra Kumpula-Natri

Miapetra Kumpula-Natri
Euroopan parlamentin jäsen
Energia-, teollisuus-, viestintä- ja innovaatiovaliokunnan jäsen