Siirry sisältöön

Älykkäät energiapalvelut ja -järjestelmät

Vantaan Energia näkee älykkäät energiajärjestelmät ja -palvelut päästövähentämisen keskeisinä mahdollistajina. Datan parempi käyttö voi tehdä järjestelmistä tehokkaampia ja puhtaampia. Hintakannustimet ja älykkäisiin järjestelmiin yhdistetty läpinäkyvyys hyödyttävät sekä kuluttajia että tuottajia mahdollistamalla energiankulutuksen ja -tuotannon optimoinnin. Tämä parantaa energiatehokkuutta ja joustavuutta, ja tekee mahdolliseksi myös vähähiilisen energian tehokkaan käytön ja varastoinnin. Esimerkiksi energiankulutuksen, lämpötilan ja huoneilman kosteuden reaaliaikainen mittaus toimii perustana paremmille älykkäille palveluille.

Kuluttajat hyötyvät tarkemmasta datan käytöstä monin tavoin. Älykkäät järjestelmät voivat automaattisesti valita sopivimman energianlähteen, mikä parantaa energiatehokkuutta ja pienentää asiakkaan energialaskuja. Älykkäät palvelut, kuten edistynyt raportointi, voivat myös auttaa asiakkaita ryhtymään toimiin energiatehokkuuden parantamiseksi edelleen. Toisaalta sähköyhtiöt voivat optimoida energiansiirron ja tuotannon kulutustietojen perusteella ja tuottaa tarvittavan energian kustannustehokkaimmilla ja ilmastoa säästävimmillä tavoilla.

Energiantuotannossamme digitalisaatio tuo päästövähennyksiä esimerkiksi vuonna 2019 käyttöönotetun Martinlaakson biovoimalan tuotantokapasiteettia kasvattavan älykkään ohjausjärjestelmän myötä. Tämä on esimerkki digitalisaation ja keinoälyn mahdollistamista merkittävistä hyödyistä perinteisessä voimantuotannossa ilman suuria investointeja.

Haluamme olla edistämässä älykkäiden järjestelmien ja datan hyödyntämistä päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi, antaen samalla asiakkaille keskeisen roolin.