Siirry sisältöön

Eroon kivihiilestä jo 2022! Jätevoimalan laajennus pystyy hyödyntämään energiaksi jopa 180 000 tonnia ulkomaille vietävää jätettä vuodessa.

51

Käynnistimme vuosi sitten suunnitteluprojektin nykyisen jätevoimalamme laajennuksesta. Pääkaupunkiseudulla syntyvää, kierrätykseen kelpaamatonta kaupan- ja teollisuuden jätettä viedään tällä hetkellä ulkomaille, esimerkiksi Viroon ja Ruotsiin. Samaan aikaan Suomessa käytetään ulkomailta ostettavaa kivihiiltä ja maakaasua energiantuotannon tarpeisiin.

Jätevoimalan laajennus vähentäisi näiden fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta ja olisi siten sekä kansantaloudellisesti, että ympäristöllisesti merkittävä investointi. Lisääntyvän kiertotalousjätteen energiahyötykäytön myötä pääsemme eroon kivihiilestä jo vuonna 2022. Toinen tärkeä peruste voimalan laajentamiseen on turvata asiakkaillemme kilpailukykyinen energia myös tulevaisuudessa.

Laajennuksen esisuunnittelu on käynnissä

Jätevoimalan laajennuksen ympäristövaikutuksista on tehty arviointi. Arvioinnin mukaan laajennus voidaan rakentaa ympäristöä vaarantamatta.

Ympäristölupahakemuksemme on tällä hetkellä käsittelyssä Aluehallintovirastossa ja odotamme ympäristölupapäätöstä tulevana talvena.

Tällä hetkellä projektissa eletään esisuunnitteluvaihetta, jossa hahmottelemme uutta laitosta. Esisuunnitteluvaiheessa selvitämme teknisiä ratkaisuja, kilpailutamme päälaitetoimittajia ja neuvottelemme polttoainetoimituksista. Uuden voimalan kapasiteetti olisi noin 180 000 tonnia poltettavaa jätettä vuodessa.

Suunnitelmien mukaan esisuunnitteluvaihe valmistuu alkuvuonna 2020, jonka jälkeen päätetään jätevoimalan laajennuksen rakentamisesta. Näin ollen rakentaminen alkaisi alkuvuonna 2020 ja laajennus otettaisiin käyttöön vuonna 2022.

Kohti kiertotalousenergiayhtiötä

Vuoden 2018 lopussa uudistetussa strategiassamme tavoitteenamme on olla kivihiilivapaa kiertotalousenergiayhtiö. Tavoitteenamme on tulla entistäkin merkittävämmäksi osaksi kiertotalouden arvoketjua luomalla kiertotalouden ympärille uutta liiketoimintaa ja strategisia kumppanuuksia. Jätteenpolton rinnalle suunnittelemme tulevaisuudessa muun muassa teollisuuden jätevirtojen kierrätystä.

Jätevoimalan laajennuksen avulla pystymme lopettamaan kivihiilen käytön kannattavasti  ilman kustannusvaikutuksia asiakkaallemme. Tällaisia rohkeita, ilmastomyönteisiä toimenpiteitä haluamme tehdä jatkossakin. Haemme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti parhaita mahdollisia keinoja tuottaa energiaa fiksusti, kestävästi ja kohtuuhintaisesti.

Lisätietoa ympäristövaikutuksen arvioinnista on nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/VantaanjatevoimalanlaajennusYVA
Lisätietoja jätevoimalan toiminnasta
Tule tutustumaan jätevoimalaamme
Osta jätevoimalan tuottamaa Roskasähköä

Lisätietoja
tuotantojohtaja
Kalle Patomeri
puh. 050 529 4158