Siirry sisältöön

Ympäristöystävällinen vai hiilineutraali?

Suomen ylikulutuspaiva

Ympäristöystävällisyys ei tarkoita ainoastaan tuotannon vaikutuksia ilmastolle, vaan huomioon täytyy ottaa myös monia muita asioita. Ilmastovaikutusten lisäksi energiantuotannon ekologisuutta arvioitaessa olisi otettava huomioon myös vaikutukset luonnolle.

Haluatko, että yrityksesi panostaa ympäristöystävälliseen energiaan? Ympäristöystävällisyys ei tarkoita ainoastaan tuotannon vaikutuksia ilmastolle, vaan huomioon täytyy ottaa myös monia muita asioita.

Koska ympäristövastuullisuuden teemat ovat ottaneet entistä suurempaa jalansijaa myös yrityksissä, on yrityksen sähköntuotantomuotoa syytä punnita muutenkin kuin hinnan perusteella. Kansainvälisen ympäristöjärjestöjen verkoston EKOenergian program manager Steven Vanholme sanoo, että ilmastovaikutusten lisäksi energiantuotannon ekologisuutta arvioitaessa olisi otettava huomioon myös vaikutukset luonnolle. Tämä usein tuppaa unohtumaan.

– Usein kuulee viljeltävän hyvin erilaisia termejä, jotka kuitenkin tarkoittavat kaikki eri asioita. Esimerkiksi ympäristöystävällisyydestä puhutaan synonyymina vaikkapa ilmastoystävällisyydelle tai jopa hiilineutraaliudelle. Tällöin kuitenkin monet muut tärkeät tekijät usein unohtuvat, Vanholme sanoo.

Vihreän energiantuotantomuodon valinnassa on hyvä punnita monelta eri kantilta, sillä ympäristövaikutuksia on suositeltavaa arvioida useiden eri tekijöiden osalta. Esimerkiksi vesivoimaa arvioitaessa kannattaa ottaa huomioon muun muassa tuotannon vaikutukset jokiluontoon ja vaikkapa kaloihin, tuulivoiman osalta merkitystä on voimalan sijainnilla suhteessa luonnonsuojelualueisiin ja bioenergiassa merkityksellisiä kriteerejä ovat energiatehokkuus ja käytetyn biomassan laatu ja alkuperä sekä voimalan hyötysuhde.

 Ja tietenkin säästeliäisyys myös yrityksen sähkönkulutuksessa on niin ikään ympäristöystävällisyyttä.

–  Lopulta on aina syytä muistaa, että ympäristöystävällisin energia on tietenkin se energia, joka jää kuluttamatta – ja jota ei siten tarvitse tuottaa ollenkaan, Vanholme sanoo.