Siirry sisältöön

Ympäristöystävällinen vai hiilineutraali?

VE kuvaukset 11 12 2017 Valmiit Kokonaisuus1 9 1

Mietitkö, millaisia asioita tulisi huomioida sähkön ympäristöystävällisyyttä punnittaessa? Ympäristöystävällisyys ei tarkoita ainoastaan tuotannon ilmastovaikutuksia, vaan huomioon täytyy ottaa esimerkiksi tuotannon vaikutukset luontoon.

Kansainvälisen ympäristöjärjestöjen verkoston EKOenergian program manager Steven Vanholme sanoo, että ilmastovaikutusten lisäksi energiantuotannon ekologisuutta arvioitaessa olisi otettava huomioon myös vaikutukset luonnolle. Tämä usein tuppaa unohtumaan.

– Usein kuulee viljeltävän hyvin erilaisia termejä, jotka kuitenkin tarkoittavat kaikki eri asioita. Esimerkiksi ympäristöystävällisyydestä puhutaan synonyymina vaikkapa ilmastoystävällisyydelle tai jopa hiilineutraaliudelle. Tällöin kuitenkin monet muut tärkeät tekijät usein unohtuvat, Vanholme sanoo.

Vihreän energiantuotantomuodon valinnassa on hyvä punnita monelta eri kantilta, sillä ympäristövaikutuksia on suositeltavaa arvioida useiden eri tekijöiden osalta. Esimerkiksi vesivoimaa arvioitaessa kannattaa ottaa huomioon muun muassa tuotannon vaikutukset jokiluontoon ja vaikkapa kaloihin, tuulivoiman osalta merkitystä on voimalan sijainnilla suhteessa luonnonsuojelualueisiin ja bioenergiassa merkityksellisiä kriteerejä ovat energiatehokkuus ja käytetyn biomassan laatu ja alkuperä sekä voimalan hyötysuhde.

 Ja tietenkin säästeliäisyys myös kodin sähkönkulutuksessa on niin ikään ympäristöystävällisyyttä.

–  Lopulta on aina syytä muistaa, että ympäristöystävällisin energia on tietenkin se energia, joka jää kuluttamatta – ja jota ei siten tarvitse tuottaa ollenkaan, Vanholme sanoo.