Siirry sisältöön

Vastuullisuutta Tuulienergialla – Rittalilla energiatehokkuus on otettu toiminnan keskiöön

VE PK uutiskirje 11 20195

Sähkönkytkentä- ja IT-laitekaappeja valmistavalle ja konesaleja rakentavalle Rittalille  energiatehokkuuteen pyrkiminen ja ympäristöarvot ovat toiminnan keskiössä kaikessa tekemisessä. Energiatehokkuus näkyy konkreettisesti sekä yrityksen sisäisessä toiminnassa että asiakkaille tarjottavien energiatehokkaiden jäähdytyslaitteiden, joiden avulla konesalit jäähdytetään ja hukkalämpö otetaan talteen, tarjonnassa.

– Ympäristöasioita ei nähdä meillä Rittalilla muusta toiminnasta irrallisena näkökulmana, vaan se on meille ikään kuin luonnollinen vastuullisuuden funktio, kertoo Rittalin toimitusjohtaja Ari Tervo.

Energiatehokkuuden parantamiseksi Rittal solmi tänä syksynä Vantaan Energian kanssa Tuulienergia-sopimuksen, jolla taloudellisen tehokkuuden lisäksi tavoitellaan ympäristöystävällisempää energiankäyttöä.

– Kun saimme idean sähkösopimuksemme muuttamisesta Tuulienergiaan, saimme Vantaan Energialta apua ja tukea muun muassa erilaisten laskelmien kautta, jotka lopulta johtivat päätökseen Tuulienergiaan siirtymisestä.

Vantaan Energian asiakaspäällikkö Toni Punkkinen kertoo, että sähkönhankinnan yhteydessä valitulla uusiutuvalla energialla on helppo vähentää yrityksen toiminnassa syntyviä hiilidioksidipäästöjä.

– Tässä kohdassa me olemme yrityksen apuna ja autamme erilaisissa kysymyksissä, kuten että mitä vaihtoehtoja vihreälle sähkölle on, koska olisi hyvä aika hankkia energiaa sekä mitä eri uusiutuvan energian vaihtoehdot yritykselle kustantavat, summaa Punkkinen.

Ekokompassi ohjaa ympäristötavoitteissa

Tuulienergian lisäksi Rittal on tänä vuonna sitoutunut Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos Oy:n koordinoimaan Ekokompassiin, jonka avulla yritykset sitoutuvat pienentämään yrityksestä aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia.

– Ekokompassin avulla työmme energiatehokkuuden parantamiseksi konkretisoituu erilaisten tavoitteiden, seurannan ja raportoinnin kautta, selittää Rittalin varastopäällikkö Aku Takoja.

Yhtenä ensimmäisistä ympäristöteoista Ekokompassin kautta Rittal päätti vaihtaa lamput ledlamppuihin, minkä lisäksi yrityksellä on suunnitteilla aurinkovoimalan asentaminen katolle.

– Aloitteen Ekokompassin käyttöön saimme henkilöstöltämme. Olemme kuunnelleet henkilöstön toiveita herkällä korvalla, ja heiltä saadut ehdotukset ovat vieneet meitä ympäristöasioissa eteenpäin, kertoo Tervo.

Tervon ja Takojan mukaan Rittalilla ja laajemminkin yrityksissä on selvästi nähtävissä suuri muutos asenteissa ympäristönäkökulmia kohtaan.

– Ihmisten halu olla töissä yrityksessä, joka ottaa ympäristöasiat huomioon ja kantaa kortensa kekoon, näkyy selvästi ja asioihin halutaan vaikuttaa myös itse.

Tutustu Ekokompassiin