Siirry sisältöön

Vastuullisuusvaatimukset kiristyvät ja se on hyvä, sanoo Vantaan Energian tuore ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö Minna Jokinen

Vielä jokin aika sitten vastuullisuus saattoi olla melko yksinäinen ja liiketoiminnasta erillinen projekti yrityksen sisällä. Tänä päivänä sen tulee olla aidosti organisaation läpileikkaavaa toimintaa arjessa. Pitkän linjan vastuullisuusammattilainen Minna Jokinen on seurannut kehitystä aitiopaikalta lähes 20 vuotta ja hän on tyytyväinen näkemäänsä kehitykseen.

– Vastuullisuuskysymysten merkitys yritystoiminnassa tulee lähivuosina kasvamaan kiinnostuksen lisäännyttyä vastuullista toimintaa kohtaan ja lainsäädännön, mm. raportointivelvollisuuksien muuttuessa aikaisempaa huomattavasti tiukemmiksi. Vastuullisuuteen on tulossa lähivuosina paljon uutta lainsäädäntöä, joka nostaa yritysten vastuullisuustyön aivan toisenlaiselle tasolle. On kiinnostavaa olla vastaamassa tähän kehitykseen, Jokinen sanoo.

Vantaan Energialla vastuullisuuteen on suhtauduttu vakavasti jo vuosia ja tänä päivänä vastuullisuudesta vastaa kokonainen tiimi, johon on valittu asiantuntijoita yhtiön keskeisistä toiminnoista.  

– Ympäristö- ja vastuullisuustiimi on vielä tiiminä tuore, mutta sen osaajat ovat kokeneita asiantuntijoita, jotka tuntevat Vantaan Energian toiminnan läpikotaisin. Johdan itse tiimin työtä ja siihen kuuluvat lisäkseni ympäristöinsinööri Laura Ikäheimo, ympäristöpäällikkö Hannu Laine ja laatupäällikkö Virpi Tienhaara, lisäksi tiimi tekee läheistä yhteistyötä viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Juha Luomalan kanssa. Vastuullisuuden taloudellisten vaikutusten näkökulmaa edustaa talousyksiköstä Sustainability Controller Heidi Böhling, joka muun muassa on käynnistämässä yhtiön raportointia EU:n vihreän luokitusjärjestelmän, taksonomian, mukaisesti.

Raportointidirektiivi yhdistää ja luo uutta

Yksi vastuullisuustyön konkreettisista askelista on EU:n tuore kestävyysraportointidirektiivi. Vantaan Energia käynnisti tammikuussa kestävyysohjelman, jolla vastataan direktiivin vaatimuksiin.

– Ohjelman tarkoituksena on, että EU:n kestävyysraportointidirektiivin vaatimukset viedään osaksi liiketoimintaamme. Projektin ensimmäisessä vaiheessa toteutimme kaksoisolennaisuusanalyysin, jossa arvioitiin millaisen vaikutuksen toimintamme aiheuttaa ympäröivään yhteiskuntaan ja millaisia riskejä sekä mahdollisuuksia kestävyysteemat aiheuttavat meidän liiketoimintaamme. Analyysin ja sen mukanaan tuomien toimenpiteiden tavoitteena on, että meillä olisi valmiudet EU:n kestävyysraportointidirektiivin mukaiseen raportointiin vuonna 2026.

Vastuullisuus on vipuvarsi myös parempaan liiketoimintaan

Usein yritykset suhtautuvat kiristyviin direktiiveihin hieman varauksellisesti, ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö Jokinen kuitenkin näkee EU:n kestävyysraportointidirektiivissä Vantaan Energialle enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.

– Kestävyysraportointidirektiivin käyttöönotolla tulee olemaan merkittäviä hyötyjä liiketoimintaamme. Sen myötä meille voi syntyä täysin uusia liiketoimintamalleja ja -ideoita. Samalla huomioimme vastuullisuuden ihan kaikessa toiminnassamme, ajattelu siis muuttuu. Uskon, että esimerkiksi asiakastyytyväisyys ja asiakaspito paranevat entisestään, kun toimintamme on aidosti vastuulliseksi todennettua. Myös monipuoliset verkostoitumisen mahdollisuudet lisääntyvät erilaisten liikekumppaneiden kanssa ja samalla katteeton markkinointi häviää, kun mainostetut aiheet pitää todentaa faktoilla. Tämä on paitsi Vantaan Energian ja koko toimialan, mutta myös asiakkaiden ja ympäristön etu, Jokinen toteaa. Uusi direktiivi  myös edellyttää koko arvoketjun vastuullisuutta, eli käytännössä meidän tulee tietää kuinka vastuullisesti esimerkiksi tavarantoimittajat, palveluntarjoajat ja alihankkijat suoriutuvat omassa toiminnassaan. Tämä todennäköisesti ohjaa kaikkia toimijoita toimimaan vastuullisemmin.

Minna Jokinen
minna.jokinen@vantaanenergia.fi