Siirry sisältöön

Vastuullisuudesta kouluarvosanaksi 8,5! Sidosryhmämme arvostavat erityisesti osaamistamme ja näkemystämme ympäristöasioista.

VE mainoskuvaus 06 2016 11 7214

Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme ja teemme isoja tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Meitä kiinnostaa tietää, missä asioissa olemme sidosryhmiemme mielestä onnistuneet vastuullisuudessa ja mitä asioita meidän tulisi tehdä paremmin ollaksemme vastuullisuuden edelläkävijä. Siksi tutkimme tätä yhteistyössä Mitopron kanssa.

Tutkimus toteutettiin 11.-25.3.2019. Vastaajia oli 434. Kyselyyn lähetettiin kutsu sidosryhmiemme edustajille ja kyselyyn vastaaminen oli mahdollista kaikille verkkosivuillamme. Kyselyssä oli avoimia kysymyksiä sekä monivalintakysymyksiä. Suurin vastaajaryhmä oli yksityisasiakkaat.

Keskeisimmät tulokset

Vastausten perusteella olemme onnistuneet vastuullisuudessa hyvin. Suurin osa vastaajista (noin 45%) kokee vastuullisuustyömme kehittyneen viime aikoina. Onnistumisina pidettiin esimerkiksi jätteen hyötykäyttöä ja kiertotaloutta. Vantaan Energian jätevoimala käynnistyi vuonna 2014 ja siellä tehdään 1,5 miljoonan uusmaalaisen sekajätteistä Uusiolämpöä ja Roskasähköä.  Vantaan Energia nähdään yhtiönä, joka huomioi toiminnassaan ympäristöasiat ja hillitsee omalta osaltaan ilmastonmuutosta esimerkiksi vähentämällä CO2-päästöjä ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä muun muassa Martinlaakson biovoimalan myötä. Yhtiö nähdään luotettavana sähkön toimittajana.

Tästäkin eteenpäin meidän toivotaan jatkavan uusien ympäristöystävällisten tuotteiden ja innovaatioiden kehittämistä sekä kasvihuonepäästöjen vähentämistä. Meiltä odotetaan kustannustehokasta toimintaa, edullisia hintoja sekä siirtohintojen alentamista. Vastaajat toivoivat myös jatkossakin aktiivista viestintää, markkinointia ja asiakaspalvelua. Useat vastaajat arvostavat Vantaan Energian osaamista ja näkemystä erityisesti ympäristöasioissa ja toivovat siksi yhtiön tukevan ja opastavan myös heitä ilmastoystävällisissä valinnoissa esimerkiksi erilaisten kampanjoiden kautta.

Valtaosin sidosryhmät kannustavat ja kirittävät vastauksissaan Vantaan Energiaa jatkamaan hyvää vastuullisuustyötään.

Miten tästä eteenpäin?

Kiitämme kaikki vastaajia ja jatkamme eteenpäin vastuullisuuden tiellämme tekemällä jatkossakin isoja tekoja ilmastomuutoksen hillitsemiseksi! Lupauksemme on luopua kivihiilen käytöstä 2020-luvulla sekä lisätä uusiutuvan energian osuutta 60%:iin energiantuotannosta. Tavoitteenamme on toimittaa jatkossakin luotettavasti energiaa sekä edistää kiertotaloutta. Entistä paremman palvelukokemuksen aikaansaamiseksi kehitämme edelleen ymmärrystämme asiakkaidemme tarpeista ja odotuksista. Vastuullinen toiminta on tärkeä asia myös yhteiskumppaneidemme ja henkilöstön keskuudessa.