Siirry sisältöön

Vantaan Energian tuloskäyrät näyttävät ylöspäin ja päästökäyrät alaspäin

tj 2016

Vantaan Energia -konserni ylsi historiansa toiseksi parhaimpaan tulokseen vuonna 2016. Liikevaihto nousi hieman edellisvuodesta ja oli 284,5 miljoonaa euroa (2015 282,7 miljoonaa euroa). Liikevoittoa kertyi 50,2 miljoonaa euroa (2015 29,0 miljoonaa euroa).

”Etenimme suunniteltua paremmin joka alueella. Sekä sähkön että kaukolämmön osalta myynti- ja tulostavoitteet ylittyivät. Kaukolämpöpalveluissa jopa niin hyvin, että jätimme joulun alla kahden kuukauden perusmaksut perimättä. Mehän annoimme kolmen ja puolen miljoonan euron joululahjan vantaalaisille”, kertoo toimitusjohtaja Pertti Laukkanen.

”Jätevoimalassa on poltettu enemmän jätettä kuin oli suunniteltu, ja sen toimivuus on ollut erittäin hyvällä tasolla. Jos tekisimme edelleen kaiken energian Martinlaaksolla kivihiilellä ja maakaasulla, ei tuloksemme olisi niin hyvä. Jätevoimala on ollut erittäin kannattava hanke”, jatkaa Pertti Laukkanen.

Jätevoimalan ansiosta kaukolämmön hintaa on alennettu vuodesta 2014 jo kuusi kertaa, joten vantaalainen kaukolämpö on Suomen edullisimpien joukossa ja kesäajan lämpö on Suomen edullisinta.

Taloudellisia tunnuslukuja

2016

2015

2014

Liikevaihto, Meur

284,5

282,7

309,2

Liikevoitto, Meur

50,2

29,0

44,2

Liikevoitto, % liikevaihdosta

17,6

10,3

14,3

Oman pääoman tuotto- %

16,4

10,6

16,1

Omavaraisuusaste- %

38,0

35,4

35,0

Bruttoinvestoinnit, Meur

41,8

38,8

74,1

% liikevaihdosta

14,7

13,7

24,0

Vantaan Energian palveluksessa oli vuonna 2016 keskimäärin 342 (355 vuonna 2015) henkilöä.

Vuonna 2016 Vantaan Energia -konserni käytti investointeihin n. 42 miljoonaa euroa (39 miljoonaa euroa vuonna 2015). Suurimpia kohteita olivat investoinnit sähkön tuotanto-osuuksiin sekä voimalaitosten, lämpökeskusten ja verkkojen ylläpitoon.

Vuoden 2016 tuloksesta Vantaan Energia jakaa omistajille osinkoina 20 miljoonaa euroa. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 prosenttia ja Helsingin kaupunki 40 prosenttia.

Vuoden 2017 näkymät

Vuonna 2017 Vantaan Energian liikevaihdon odotetaan hieman pienenevän edellisestä vuodesta. Myös konsernin liikevoiton odotetaan hieman supistuvan. Merkittävin syy kannattavuuden laskuun on pitkään jatkunut sähkön alhainen markkinahinta suhteessa tuotantokustannuksiin.

Jatkamme askelittain kohti tavoitettamme luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Ensimmäinen suuri askel oli jätevoimalan käyttöönotto vuonna 2014. Nyt suunnittelemme Martinlaakson voimalaitoksen käytöstä poistetun kattilan muuttamista biokattilaksi. Polttoaineena tullaan käyttämään haketta ja muuta metsäpohjaista puupolttoainetta. Tällä vähennämme kivihiilen ja maakaasun kulutusta olennaisesti. Kivihiilen käyttö tullaan lopettamaan kokonaan Vantaalla 2020-luvulla. Biovoimahanke on vuonna 2017 meidän ykköshankkeemme.

Yli 80 % Vantaan lämmityksestä hoidetaan ympäristöystävällisellä ja tehokkaalla yhteistuotantokaukolämmöllä. Kaukolämpö kilpailee markkinoilla muiden lämmitysmuotojen kanssa, joten tuotantokustannusten hallinta on kilpailukyvyn kannalta oleellisen tärkeää. Jätevoimalan myötä yhtiö on pitänyt Vantaan kaukolämmön hinnoittelun erittäin kilpailukykyisenä ja uskomme kaukolämpötoiminnan säilyvän alueella markkinajohtajana ja kannattavana liiketoimintana vielä pitkään.

Vantaalla sijaitseviin energiaverkkoihin liittyvät palvelut, sähkön siirto ja kaukolämmitys tuovat tulevaisuudessakin konsernin talouteen vakautta. Vantaan kaupungin väestön ja työpaikkojen kasvunäkymät antavat kasvupohjaa näille palveluille.

Vantaan Energia -konsernin vuoden 2016 tilinpäätös liitetietoineen: www.vantaanenergia.fi/me/vantaan-energia/

Lue vuoden 2016 yhteiskuntavastuuraporttia: www.vantaanenergia.fi/vastuullisuus