Siirry sisältöön

Vantaan Energian tulos oli vuonna 2015 hyvä.

vastuullisuus

Vantaan Energia ylsi vuonna 2015 tavoitteen mukaiseen tulokseen. Liikevaihto aleni hieman edellisvuodesta ja oli 282,7 milj. euroa (edellisvuonna 309,2). Liikevoittoa kertyi 29,0 milj. euroa (edellisvuonna 44,2 milj. euroa).

Sähkön alhainen markkinahinta rajoitti konsernin sähköntuotannon määrää ja heikensi kannattavuutta suhteessa aiempiin vuosiin. Jätevoimalan ensimmäinen täysi tuotantovuosi oli onnistunut, mikä puolestaan paransi kannattavuutta ja mahdollisti kaukolämmön hintojen alentamisen. Tehtyjen hinnanalennusten jälkeen vantaalainen kaukolämpö on Suomen edullisimpien joukossa ja kesäajan lämpö on Suomen edullisinta.

Taloudellisia tunnuslukuja

  2015 2014 2013 
Liikevaihto, meur.  282,7  309,2  379,0
Liikevoitto, meur.  29,0  44,2  37,8
 Liikevoitto, % liikevaihdosta  10,3  14,3  10,0
Oman pääoman tuotto-% 10,6 16,1 16,3
Omavaraisuusaste-% 35,4 35,0 35,3
Bruttoinvestoinnit, meur 38,8 74,1 101,9
% liikevaihdosta 13,7 24,0 26,9

Vantaan Energian palveluksessa oli vuonna 2015 keskimäärin 355 henkilöä.

Vuonna 2015 Vantaan Energia käytti investointeihin n. 39 miljoonaa euroa. Suurimpia kohteita olivat investoinnit sähkön tuotanto-osuuksiin sekä voimalaitosten, lämpökeskusten ja verkkojen ylläpitoon.

Vuoden 2015 tuloksesta Vantaan Energia jakaa omistajille osinkoina 20 miljoonaa euroa. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 prosenttia ja Helsingin kaupunki 40 prosenttia.

Vuoden 2016 näkymät

Vuonna 2016 Vantaan Energian liikevaihdon odotetaan hieman pienenevän edellisestä vuodesta. Myös konsernin liikevoiton odotetaan hieman supistuvan. Merkittävin syy kannattavuuden laskuun on pitkään jatkunut sähkön alhainen markkinahinta suhteessa tuotantokustannuksiin.

Yli 80 % Vantaan lämmityksestä hoidetaan ympäristöystävällisellä ja tehokkaalla yhteistuotantokaukolämmöllä. Kaukolämpö kilpailee markkinoilla muiden lämmitysmuotojen kanssa, joten tuotantokustannusten hallinta on kilpailukyvyn kannalta oleellisen tärkeää. Uuden jätevoimalan myötä yhtiö uskoo Vantaan kaukolämmön hinnoittelun pysyvän erittäin kilpailukykyisenä ja kaukolämpötoiminnan säilyvän siten alueella markkinajohtajana ja kannattavana liiketoimintana vielä pitkään.

EU:n ja muiden kansainvälisten sopimusten asettamat haasteelliset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi tulevat edelleen vaatimaan yhtiöltä panostuksia sekä päästökaupan ulkopuolisen tuotannon että uusiutuvaan energiaan perustuvan tuotannon lisäämiseen. Vantaan Energia on jo vastannut tähän haasteeseen investoimalla mm. tuuli-, vesi-, ydin- ja jätevoimaan. Yhtiö tulee edelleen jatkamaan fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan tuotannon vähentämistä. Martinlaakson voimalaitoksen kivihiilen käyttö tullaan lopettamaan 2020-luvulla ja korvaamaan biopohjaisia polttoaineita käyttävällä tuotantolaitteistolla.

Sähköverkkotoiminnassa alkoi uusi valvontajakso vuoden 2016 alussa. Energiaviraston sallima kohtuullisen tuoton taso nousee selkeästi ja valvonnan ennustettavuus paranee. Uudistuksen myötä tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liiketoiminnan kannattavuus paranee.

Vantaalla sijaitseviin energiaverkkoihin liittyvät palvelut, sähkön siirto ja kaukolämmitys tuovat tulevaisuudessakin konsernin talouteen vakautta. Vantaan kaupungin väestön ja työpaikkojen kasvunäkymät antavat kasvupohjaa näille palveluille.

Vantaan Energia -konsernin vuoden 2015 tilinpäätös liitetietoineen

Lisätietoja:

Pertti Laukkanen 
toimitusjohtaja 
puh. 09 829 0310 

Maija Siikilä
talous- ja hallintojohtaja
puh. 09 829 0257