Siirry sisältöön

Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitos jalostaa hiilidioksidin raaka-aineeksi uutta teknologiaa hyödyntäen

Vantaan Energia  suunnittelee rakentavansa hiilineutraalia, synteettistä kaasua tuottavan Sähköpolttoainelaitoksen, joka on merkittävässä roolissa Vantaan Energian tavoitteessa luopua fossiilisista polttoaineista vuonna 2026 ja jatkaessa etenemistä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030. Sähköpolttoainelaitoksessa hyödynnetään uudella ja innovatiivisella tavalla jätteiden käsittelystä syntyvää vettä ja hiilidioksidia kaasun valmistukseen. Sähköpolttoainelaitos tuottaa hiilineutraalia synteettistä kaasua talteen otetusta hiilidioksidista ja uusiutuvalla energialla tuotetusta vedystä.

Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitoksen (P2G) on suunniteltu sijaitsevan Vantaan Energian Jätevoimalan yhteydessä. Sijainti mahdollistaa näin prosessissa syntyvän hukkaenergian hyödyntämisen lämpönä kuin myös sähköntuotanto-, lämmitys- ja liikennesektorien välisen synergian. Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitos-hanke on ainutlaatuinen sektori-integraatioprojekti, jossa samaan hankkeeseen kytkeytyy liikennepolttoainetuotanto sekä lämmitys-, kaasu- ja sähkömarkkinat. Valmistusprosessissa käytetään uusiutuvaa sähköä ja lopputuloksena syntyy hiilineutraalia lämpöä ja synteettistä sähköpolttoainetta, joka palvelee liikennettä ja energiantuotantoa. Sähköpolttoainelaitoksen toteutuksen kannalta hukkalämmön talteenotolla on merkittävä rooli. Tuotantoprosessin hukkalämpöä hyödynnetään muun muassa Vantaan lämmittämiseen.

– Sähköpolttoainelaitos on Vantaan Energialle tärkeä mahdollistaja maakaasun käytön lopettamiselle lämmöntuotannossa talven kylmimpinä hetkinä ja Vantaan Energian Jätevoimalan alue on erinomainen sijainti synteettisen kaasun tuotannolle. Alueella on jo valmiina laitoksen tarvitsema keskeinen infrastruktuuri ja hankkeen kannattavuutta lisää alueen läheisyyteen suunnitteilla oleva Lämmön kausivarasto, jonne varastoidaan tuotantoprosessissa syntyvä hukkalämpö talven lämmityskaudella hyödynnettäväksi. Sähköpolttoainelaitoksen tarvitsema sähkö on saatavissa jo nykyisellään tuulivoimapuistoista, joissa Vantaan Energia on mukana osakkaana ja useita uusia tuulivoimahankkeita on etenemässä rakentamisvaiheeseen, kertoo Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

Sähköpolttoainelaitos-hanke on osa Vantaan Energian Fossiiliton 2026 -hankekokonaisuutta, jonka myötä Vantaan Energia luopuu fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa Vantaan alueella vuoteen 2026 mennessä. Vantaan Energia etenee kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030.

Vantaan Energia suunnittelee Sähköpolttoainelaitos-hanketta yhteistyönä teknologiayhtiö Wärtsilän kanssa. Hanke on maaliskuussa 2022 esisuunnitteluvaiheessa. Alustavan aikataulun mukaan Sähköpolttoainelaitoksen suunniteltu valmistuminen on vuonna 2025.

Sähköpolttoainelaitos-hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyi helmikuussa 2022. Sähköpolttoainelaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin ohjelmavaihetta esitellään online-yleisötilaisuudessa tiistaina 15.3.2022 klo 17.00-19.00. Tilaisuuteen voi osallistua osoitteessa https://vantaanenergia.videosync.fi/sahkopolttoainelaitos

Tilaisuus on kaikille avoin. Siihen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon eikä osallistuminen vaadi rekisteröitymistä.

Lisätiedot:
Jukka Toivonen, toimitusjohtaja, Vantaan Energia Oy
jukka.toivonen@vantaanenergia.fi
p. 050 453 6729