Siirry sisältöön

Vantaan Energian liiketoiminnan tulos pysyi hyvänä poikkeuksellisena vuonna 2022

Vantaan Energia -konsernin liikevoitto pysyi hyvänä vuonna 2022, huolimatta poikkeuksellisesta maailmantilanteesta. Ukrainan sota ravisteli rajusti energiamarkkinoita aiheuttaen sekä sähkön, että polttoaineiden hinnannousun sekä saatavuushaasteita. Fennovoima-hankkeen kaatuminen taas vaikutti tilikauden tulokseen negatiivisesti Voimaosakeyhtiö SF:n osakkuuden alaskirjauksen kautta. Toimitusvarmuuden turvaamisesta tuli yksi Vantaan Energian vuoden tärkeimpiä teemoja. Yhtiö piti kuitenkin katseen tiukasti tavoitteessaan olla hiilinegatiivinen vuoteen 2030 mennessä.

Vantaan Energia -konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 299,5 miljoonaa euroa (275,9 miljoonaa euroa vuonna 2021). Emoyhtiö Vantaan Energia Oy:n liikevaihto oli 257,6 miljoonaa euroa (225,8 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Konsernin liikevoittoa kertyi 57,4 miljoonaa euroa (44,1 miljoonaa euroa vuonna 2021). Emoyhtiön liikevoitto oli 35,0 miljoonaa euroa (37,1 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Konsernin ja emoyhtiön liikevaihdot nousivat pääosin sähkön markkinahinnan nousun myötä. Liikevoittoa heikentäviä tekijöitä olivat merkittävä polttoaineiden kustannusnousu ja jätteiden saannin heikentyminen sekä sähkön siirtohintojen lasku verrattuna vuoteen 2021.

Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeiden arvo 41,7 miljoonaa euroa alaskirjattiin kokonaisuudessaan Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeen kariuduttua. Alaskirjaus on osa emoyhtiön ja konsernin rahoituskuluja ja sillä oli vaikutus myös tilikauden tulokseen.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 90,2 miljoonaa euroa (96,0 miljoonaa euroa vuonna 2021). Investoinnit voimalaitoksiin ja lämpökeskuksiin olivat 55,5 miljoonaa euroa (67,1 miljoonaa euroa vuonna 2021). Suurin yksittäinen investointi kohdistui jätevoimalan laajennukseen, joka oli suuruudeltaan 33,2 miljoonaa euroa. Kaukolämpöverkkoa kunnostettiin 8,8 miljoonalla eurolla (6,9 miljoonalla eurolla vuonna 2021). Tuotannollisiin osakkeisiin investoitiin 6,5 miljoonaa euroa (9,3 miljoonaa euroa vuonna 2021). Muut emoyhtiön investoinnit olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Itä-Vantaalla Uusiolaksi nimetyllä alueella sijaitseva Jätevoimala ja sen laajennuksen käyttöönotto olivat vuonna 2022 tärkeässä roolissa huoltovarmuuden varmistamisessa ja vantaalaisten kotien ja kiinteistöjen lämmittämisessä. Jätevoimalan laajennuksen käyttöönotto mahdollistaa kaupan ja teollisuuden jätteen hyödyntämisen kotimaassa, mikä on tärkeää kiertotalouden ja vastuullisuuden näkökulmasta. Tämä edesauttaa myös fossiilisista polttoaineista luopumista ja vähentää näin päästöjä.

– Meidän vastuullamme on varmistaa, kaukolämmön ja sähkön toimitus vantaalaiskoteihin ja -kiinteistöihin.  Samalla säilytimme asemamme pääkaupunkiseudun edullisimpana ja ilmastoystävällisimpänä kaukolämmön toimittajana. Muu tekeminen ei jäänyt toimitusvarmuuden jalkoihin, vaan selkeä tavoitteemme on edelleen olla hiilinegatiivinen kiertotalousenergiayhtiö vuoteen 2030 mennessä. Tänä vuonna hiilinegatiivisuuteen tähtäävien hankkeiden edistäminen jatkuu ja vahvistuvan vastuullisuustyömme osana luomme tavoitteemme luonnon monimuotoisuuden huomioonottamiseksi kaikessa toiminnassamme, summaa toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

Vantaan Energia maksaa vuoden 2022 tuloksestaan omistajilleen Vantaan kaupungille ja Helsingin kaupungille osinkoa yhteensä noin 18 miljoonaa euroa.

Vantaan Energian tilinpäätös 2022

Tutustu Vantaan Energian vastuullisuustyöhön vuonna 2022

Lisätiedot:
Jukka Toivonen, toimitusjohtaja, Vantaan Energia Oy
jukka.toivonen@vantaanenergia.fi
p. 050 453 6729

Kuva- ja haastattelupyynnöt: viestinta@vantaanenergia.fi