Siirry sisältöön

Vantaan Energian lämmön kausivarasto-hankkeeseen etsitään allianssikumppania, jonka kanssa muutetaan energia-alaa ja maailmaa

ve kausivarasto 220121 FI

Maailman suurin lämmön kausivarasto

Vantaan Energia suunnittelee louhivansa kallioluolaston 50–60 metrin syvyyteen lämmön kausivarastoa varten. Varastoon säilötään luonnonvaraista vettä, jonka lämpötilamuutokseen saadaan varastoitua energiaa kaukolämpökierron avulla.

Maan alle rakennettava lämmön kausivarasto on tärkein osa Fossiiliton 2026 -hankekokonaisuutta. Kausivarasto mahdollistaa kesäaikaisten hukkalämpöjen, jätteen energiahyötykäytöstä kesällä syntyvän ylijäämälämmön sekä aurinkoenergian varastoimisen alhaisen lämmitystarpeen aikana. Varastoitu lämpö hyödynnetään pakkaskaudella, kun lämmöntarve on suuri. Kausivaraston sijaintipaikka on Vantaan Kuusikonmäki. Varaston louhintatilavuus tulee olemaan kokonaisuudessaan noin 1 000 000 m3.

Hanke on päätetty toteuttaa projektiallianssina ja allianssin perustamisen palvelut toteuttaa rakennuttamisen ratkaisutoimisto Boost Brothers Oy. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy toteuttaa hankkeessa tilaajan projektipäällikön tehtävät.

Allianssikumppanin valinta on käynnistynyt

Vantaan Energia on käynnistänyt helmikuun alussa allianssikumppanin etsinnän julkaisemalla hankintailmoituksen hankkeesta. Vantaan Energia haluaa löytää itselleen kumppanin, jolla on parhaat ideat ja edellytykset toteuttaa hanke. Tavoitteet kausivarastolle on määritelty ja tarjoajat voivat ehdottaa ratkaisuja, joilla tavoitteet saavutetaan. 

– Emme ole ostamassa luolastoa vaan innovatiivista lämpöenergian varastointiratkaisua. Meille on erittäin tärkeää hankkeelle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sen sijaan, että määrittelisimme yksityiskohtaisesti teknisen ratkaisun. Haluamme edesauttaa parhaimpien ja innovatiivisimpien ratkaisujen käyttöönottoa, kertoo hankkeesta vastaava Matias Siponen Vantaan Energialta.

Ainutlaatuinen mahdollisuus luoda uusia ratkaisuja

Kausivarasto-hankkeen allianssikumppani hankitaan uudella tavalla.

– Hankkeen tavoitteet ja reunaehdot ovat selvästi tiedossa jo hankinnan alkuvaiheessa. Tavoitteita on käyty läpi markkinavuoropuhelussa markkinoiden kanssa ja niihin ollaan jo nyt sitoutuneita, kertoo allianssin perustamisen palveluista vastaava Matti Sivunen Boost Brothersista.

Hankintamalli luo erinomaiset edellytykset tarjoajille käyttää osaamistaan ja luovuuttaan tilaajan tavoitteiden ratkaisemiseksi ja hankkeen läpiviennin suunnittelemiseksi.

– Nyt rakentajat ja suunnittelijat pääsevät todella antamaan parastaan alusta alkaen, kun maali on jo tiedossa. Toivon todella, että toimijat hyödyntävät mahdollisuuden ja lähtevät ratkomaan tilaajan tavoitteita, sillä tämä hanke vaatii toteutuakseen erinomaisia ideoita, jotta konsepti saadaan toimivaksi ja hanke toteutettua, Sivunen kertoo.

– Onnistuessaan tämä hanke voi muuttaa koko energia-alaa, vähentää oleellisesti päästöjä ja kehittää suomalaisille yrityksille poikkeuksellista osaamista myös kansainvälisten markkinoiden näkökulmasta, kiteyttää Sivunen.

Allianssin toimintamalli uudelle tasolle

Vantaan Energia tarjoaa toimijoille poikkeuksellisen mahdollisuuden kehittää rakentamisen ja suunnittelun käytäntöjä.  

– Olemme analysoineet hanketta ja markkinoilta saatavia palveluita. Olemme vakuuttuneita siitä, että tämän hankkeen toteuttaminen vaatii erilaista tapaa ajatella ja johtaa rakennushanke kuin tavallisesti. Ihmisille on saatava tilaa innovoida ja saada paras irti itsestään. Lisäksi hankkeeseen on pystyttävä luomaan systemaattiset rakenteet ja vahva allianssikulttuuri, jotka tukevat innovatiivista ajattelutapaa, toteaa Siponen.

Tarjouspyyntöaineisto auttaa tarjoajia kehittämisessä uusilla ideoilla ja alustavilla ratkaisuehdotuksilla hankkeen toteuttamiseksi innovatiivisella tavalla.

– Hankinta-aineisto sisältää esimerkiksi luonnoksen kehitysvaiheen tahtituotannosta ja hankkeessa hyödynnetään milestonemallia, jossa hanketta ohjataan välitavoitteiden avulla. Toivomme, että tarjoajat pystyvät kehittämään toimintamalleja tarjouksissaan vielä pidemmälle ja viemme koko allianssin hankekonseptia eteenpäin, kuvaa Sivunen.

Hankkeesta kiinnostuneiden allianssitarjoajien tulee antaa osallistumishakemuksensa maaliskuun alussa. Tavoitteena on valita allianssikumppani kesäkuussa 2021.

Lisätietoja:
Matias Siponen
Vantaan Energia
050 494 6115
matias.siponen@vantaanenergia.fi

Matti Sivunen
Boost Brothers
040 7515 710
matti.sivunen@boostbrothers.fi