Siirry sisältöön

Vantaan Energian jätevoimalan tuhka hyötykäyttöön – uusi hanke tuhkanpuhdistuksen tehostamiseksi.

51

Jätevoimalamme hyödyntää vuosittain 374 000 tonnia, 1,5 miljoonan suomalaisen kotitalouksista kerättyä lajiteltua sekajätettä tehden siitä sähköä koko Suomeen ja lämpöä Vantaan tarpeisiin.

Jätteenpolton yhteydessä syntyy vuosittain 7 500 tonnia tuhkaa ja 72 000 tonnia kuonaa. Pohjakuona on rakeista soran kaltaista ainesta, joka koostuu 15-45 prosenttisesti lasista, metallista, keramiikasta, kiviaineista ja orgaanisesta aineksesta. Loput 55-85% kuonan massasta on erilaisia sulamistuotteita. Kuonaa pystytään puhdistettuna hyödyntämään maanrakennusaineena.

Myöhemmin prosessissa syntyvää kattilatuhkaa ja savukaasujen puhdistuksen jälkeen jäävää tuhkaa ei vielä voida hyödyntää. Ne sijoitetaan jatkokäsittelyn jälkeen kaatopaikalle.

Käynnistimme hankkeen tuhkanpuhdistuksen tehostamiseksi, sillä haluamme löytää tuhkalle käyttötarkoituksen. Hankkeen tavoitteena on, että puhdistettua tuhkaa voidaan käyttää tulevaisuudessa esimerkiksi maanrakennukseen.

Haluamme tehostaa jätteenpolton sivuvirtojen hyötykäyttöä, joka tukee tavoitettamme olla kiertotalousenergiayhtiö.

EPSE-menetelmä puhdistaa tuhkan kemiallisella käsittelyllä

Tutkimme yhdessä Global EcoProcess Servicesen (EPSE) kanssa tuhkan kemiallista käsittelyä, jossa siitä saostetaan metallit liukenemattomaan muotoon ja jäljelle jää maanrakennukseen hyödynnettävää tuhkaa.

EPSE on vuonna 2012 perustettu suomalainen yritys, joka on erikoistunut käsittelemään teollisuus- ja kaivosprosesseissa syntyviä haitallisia ja vaarallisia jätevesiä. EPSE-menetelmä on näillä toimialoilla ympäristöriskin muodostavien liukoisten metallien käsittelemiseen kehitetty patentoitu menetelmä. EPSE-menetelmällä metallit pystytään käsittelemään pysyvästi liukenemattomiksi ja ympäristön kannalta vaarattomiksi.

Tutkimushanke alkaa olla nyt puolessa välissä. Hankkeen tulokset ovat olleet tähän mennessä lupaavia.

Alustavien laboratorioanalyysien perusteella voimme sanoa, että EPSE-menetelmällä tuhkan raskasmetallit saadaan kapseloitua niin, että ne eivät liukene veteen käsittelyn jälkeen eli EPSE-menetelmällä puhdistamalla tuhkasta tulee maanrakennusainetta.

Seuraavat askeleet ovat lisäanalyysien tekemistä ja käsiteltyjen jakeiden hyödyntämisen selvittämistä. Myös jatkuvatoimisen EPSE-laitteiston rakentamista punnitaan tässä vaiheessa.

Lisätietoja hankkeesta antaa
Projektipäällikkö Petri Penttinen
puh. 040 7038 495