Siirry sisältöön

Vantaan Energian jätevoimalan laajennushanke etenee aikataulussaan

DJI 0478 scaled

Vantaan Energian jätevoimalan laajennustyömaa etenee aikataulussaan ja juuri nyt siellä edetään maanrakennustöistä kohti uuden voimalan rakennuksia. Jatkossa Vantaalla hyödynnetään energiantuotannossa kotitalouksien sekajätteen lisäksi kaupan ja teollisuuden jätettä. Jätevoimalan laajennushanke on yksi Vantaan Energian fossiilittoman energiantuotannon mahdollistajista jo vuonna 2026. Jätevoimalan laajennus on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022.

Vantaan Energia rakentaa jätevoimalan laajennusta, sillä yrityssektorijätteisiin keskittyvälle jätevoimalalle on selkeä tarve. Pääkaupunkiseudulla syntyvää, kierrätykseen kelpaamatonta kaupan- ja teollisuuden jätettä viedään tällä hetkellä ulkomaille, josta samaan aikaan tuodaan fossiilisia polttoaineita. Jätevoimalan laajennus vähentää näiden fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta ja on siten sekä kansantaloudellisesti, että ympäristöllisesti merkittävä investointi. Toinen tärkeä peruste voimalan laajentamiseen on turvata Vantaan seudun asukkaille edullinen ja kilpailukykyinen lämpö myös tulevaisuudessa.

– Jätevoimalan laajennus turvaa Vantaan alueen asiakkaillemme kilpailukykyisen energian hinnan myös tulevaisuudessa. Lisäksi jätevoimalan laajennus vahvistaa tärkeää rooliamme materiaalien järkevän hyödyntämisen kiertoprosessissa, kun jatkossa myös kaupan- ja teollisuuden jäte voidaan hyödyntää kotimaassa, summaa tuotantojohtaja Kalle Patomeri uuden voimalan hyötyjä.

Työmaalla edetään nyt maan alta ylöspäin kohti korkeuksia

Maaliskuussa 2020 rakennuspäätöksen saanut jätevoimalan laajennus etenee aikataulussaan ja juuri nyt maanrakennustöistä edetään ylöspäin kohti uuden voimalan rakennuksia. Koko kesän ajan työmaalla myllättiin maata, kun käynnissä oli maanrakennus, louhinta- sekä räjäytystyöt.

Näkyvin merkki rakennustöiden etenemisestä on jätevoimalan jätebunkkerin betonitöiden valmistuminen. Jätevoimalan polttoaine, eli jäte tulee jätevoimalaan jätebunkkerin kautta. Talven aikana jätebunkkeriin rakennetaan vielä muun muassa syöttösuppilotaso ja kattorakenteet eli muita tärkeitä voimalan osia.

Maaliskuussa rakentamisessa odotetaan seuraavaa merkittävää vaihetta, kun päälaitetoimittajat saapuvat paikalle asentamaan uuden jätevoimalan päälaitteita.

Ainakaan toistaiseksi koronavirusepidemia ei ole muuttanut rakennusaikataulua. Ensitulet uuteen jätekattilaan on tarkoitus sytyttää kesällä 2022 ja jätevoimalan laajennus ottaa käyttöön syksyllä 2022.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö loppuu Vantaan alueella 2026

Vantaan Energia luopuu fossiilisista polttoaineista jo vuonna 2026. Nyt rakenteilla oleva jätevoimalan laajennus on yksi Vantaan Energian fossiilittoman energiantuotannon mahdollistajista.

Lisäksi turpeen käyttö energiantuotannossa lopetetaan vuonna 2021 ja kivihiilen käyttö vuonna 2022. Jätteiden käsittelypalveluja laajennetaan normaalia energiahyötykäyttöä korkeampaa käsittelylämpötilaa vaativiin jätteisiin vuonna 2024. Vuonna 2026 otetaan käyttöön energian kausivarasto ja lopuksi korvataan jäljelle jäänyt maakaasu biokaasulla.

Lisätietoja

Kalle Patomeri
tuotantojohtaja, Vantaan Energia Oy
+ 358 50 529 4158
kalle.patomeri@vantaanenergia.fi