Siirry sisältöön

Vantaan Energian Jätevoimalan laajennus mahdollistaa kivihiilestä luopumisen jo keväällä  – Voimalaitoksen keltaiset kahmarit ovat saapuneet työmaalle

Vantaan Energia Jatevoimalan laajennuksen kahmari

Vantaan Energian Jätevoimalan laajennushanke etenee alkuperäisen suunnitelman mukaisessa aikataulussaan. Rakennustöissä ollaan juuri siirtymässä kohti viimeistelyvaihetta. Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilista polttoaineista energiantuotannossa vuoteen 2026 mennessä ja edetä siitä kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Jätevoimalan laajennuksen käyttöönoton lisäämä kapasiteetti jätteen energiahyötykäytölle mahdollistaa sen, että Vantaan Energia voi luopua kivihiilen käytöstä energiantuotannossa jo kevään aikana.

Vantaan Energian Jätevoimalan laajennushanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Viimeisimpänä työmaalle ovat saapuneet kahmarit eli jätebunkkerissa jätettä liikuttelevat jättimäiset metalliset kourat. Kiinnostavana yksityiskohtana nyt toiminnassa olevan Jätevoimalan kahmarit ovat punaisia, kun taas Jätevoimalan laajennuksen kahmarit ovat keltaisia. Kokonaisuutena rakennustyöt ovat siirtymässä viimeistelyvaiheeseen: kaikki rakenteet ovat pääpiirteittäin valmiit, myös päälaitteiden asennukset on tehty. Parhaillaan keskitytään laitteiden sähkö- ja automaatioasennukseen. Jätevoimalan laajennuksen koekäyttö alkaa toukokuussa. Ensitulet uuden Jätevoimalan laajennuksen jätekattilaan on tarkoitus sytyttää kesällä 2022. Kaupallisen käytön on suunniteltu alkavan syksyllä 2022.

Suuremmalle Jätevoimalan energiantuotantokapasiteetille nähtiin tarvetta, sillä etenkin pääkaupunkiseudulla syntyvää, kierrätykseen kelpaamatonta kaupan ja teollisuuden jätettä on viety ulkomaille, vaikka se toimisi raaka-aineena ilmastoystävällisessä energiantuotannossa kotimaassa. Jätevoimalan laajennus vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta, sillä tehokkaampi kapasiteetti energiahyötykäyttää kierrätykseen kelpaamatonta jätettä mahdollistaa sen, että Vantaan Energia voi luopua kivihiilen käytöstä energiantuotannossaan jo keväällä. 

Jätevoimalan laajennus on ympäristönäkökulmasta merkittävä investointi niin ilmastoystävällisen energian tuottajana kuin kiertotalouden ratkaisujen tehokkaana mahdollistajana. Jätevoimalan toiminta on kiertotaloutta parhaimmillaan: kierrätykseen kelpaamaton kaupan ja teollisuuden jäte muutetaan siellä lämmöksi ja sähköksi. Vantaalaisten arkielämässä kierrätykseen kelpaamattoman jätteen tehokas energiahyötykäyttö konkretisoituu lämpiminä koteina ja suihkuina. Vantaan Energia on tehnyt Uudenmaan kotitalouksissa syntyneestä, kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä lämpöä ja sähköä jo vuodesta 2014. Jätevoimalan laajennus lisää kapasiteettia myös kaupan ja teollisuuden jätteen energiahyötykäyttämiseen.

– Autamme asiakkaitamme tekemään tuntuvia arjen ilmastotekoja tarjoamalla kiertotalouden ratkaisuin tuotettua ilmastoystävällistä lämpöä, jonka tuottamiseen Jätevoimalan laajennus antaa tervetullutta lisäkapasiteettia. Jätevoimalan laajennus mahdollistaa kivihiilestä luopumisen ja etenemisen kohti fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamista vuonna 2026 ja etenemisen siitä edelleen kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030, toteaa Kalle Patomeri, Vantaan Energia Oy:n Kaupunkienergian liiketoimintajohtaja.

Lisätietoja:
Kalle Patomeri
liiketoimintajohtaja, Kaupunkienergia, Vantaan Energia Oy
kalle.patomeri@vantaanenergia.fi
p. 050 529 4158

Kuva- ja haastattelupyynnöt: viestinta@vantaanenergia.fi