Siirry sisältöön

Vantaan Energia ylsi hyvään tulokseen vuonna 2019.

jukka toivonen

Otimme vuoden aikana isoja askelia kohti kivihiilestä luopumista ja vähensimme merkittävästi hiilidioksidipäästöjämme. Valtakunnallista sähkönvähittäismyyntiä vauhditimme perustamalla uuden yhteisyrityksen.

Vantaan Energia -konserni teki jälleen hyvän taloudellisen tuloksen vuonna 2019. Liikevaihto oli 295,1 miljoonaa euroa, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän (303,0 miljoonaa euroa vuonna 2018). Liikevoittoa kertyi 58,9 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto ilman myyntivoittoja ja kirjauskäytäntöjen muutoksia oli 49,8 miljoonaa euroa (47,1 milj. euroa vuonna 2018). Maksamme tuloksestamme omistajillemme Vantaan kaupungille ja Helsingin kaupungille osinkoa noin 20,0 miljoonaa euroa.

 – Otimme vuonna 2019 suuria edistysaskeleita niin fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumisessa, kuin liiketoiminnan kehittämisessäkin mahdollistamalla valtakunnallisen kasvun ja asiakaspalvelun kehittämisen uusien yritysjärjestelyjen myötä, tammikuussa 2019 Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtajana aloittanut Jukka Toivonen summaa. 

Kaukolämpö- ja sähköverkkojen käyttövarmuuteen tehdyt investoinnit varmistivat energian toimitusvarmuuden säilymisen Vantaalla erinomaisen hyvällä tasolla.  

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 42,3 miljoonaa euroa (110,3 miljoonaa euroa). Tästä summasta emoyhtiön investoinnit voimalaitoksiin ja lämpökeskuksiin olivat 17,7 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuivat Martinlaakson biokattilan rakentamiseen (13,1 miljoonaa euroa) ja kaukolämpöverkon kunnostamiseen (8,3 miljoonaa euroa). Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n investoinnit sähköverkkotoimintaan olivat 11,4 miljoonaa euroa.

Kivihiilettömäksi vuonna 2022

Investoinneillamme mm. tuuli-, aurinko-, vesi-, ydin-, bio- ja jätevoimaan olemme puolittaneet energiantuotantomme hiilidioksidipäästöt 2010-luvulla ja tulemme jatkamaan määrätietoisesti fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan tuotannon vähentämistä.

Vuonna 2019 kasvatimme uusiutuvan ja hiilineutraalin energiantuotannon osuutta mm. viemällä loppuun Martinlaakson voimalaitoksen uudistamisen biovoimalaksi. Uuden biokattilan ansiosta hiilidioksidipäästömme vähenivät vuoden aikana 210 000 tonnilla.

Syksyllä kiristimme tavoiteaikataulua kivihiilestä luopumiseksi: Tavoitteenamme on luopua kivihiilen käytöstä energiantuotannossa jo vuonna 2022. Kivihiili korvataan pääosin lisäämällä hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen, tuuli- ja aurinkoenergian sekä maalämmön osuutta tuotannossa. Käytännön toimenpiteistä merkittävin on jätevoimalan laajennus, jonka esisuunnittelua veimme eteenpäin vuoden 2019 ajan. Laajennuksesta tehtiin päätös tammikuussa 2020.

– Haluamme olla vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Siksi näemmekin kivihiilen käytöstä luopumisen jo vuonna 2022 ensisijaisen tärkeänä tavoitteena.

Investoimme vuoden 2019 aikana ympäristövaikutusten pienentämiseen yhteensä 3 miljoonaa euroa. Teimme investointeja paitsi päästöjemme vähentämiseksi myös useisiin tuulivoimapuistoihin, kertoo Toivonen.

Yhteisyrityksillä vahvaan kasvuun

Sähkön vähittäismyynnissä vallitsevan, kireän kilpailutilanteen vauhdittamana Vantaan Energia Oy päätti syyskuussa 2019 perustaa yhdessä Lahti Energia Oy:n, Pori Energia Oy:n, Oulun Seudun Sähkö Osuuskunnan sekä Oulun Sähkönmyynti Oy:n ja sen osakasyhtiöiden kanssa yhteisyritykset Oomi Oy ja Ensin Palvelut Oy. Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi yritysjärjestelylle hyväksyntänsä lokakuussa.

Uutena valtakunnallisena sähkönmyyntiyhtiönä 1.4.2020 toimintansa aloittanut Oomi on jo käynnistyessään Suomen kolmanneksi suurin sähkönmyyjä ja tavoittelee toiminnassaan vahvaa kasvua. Kehityksen tukena on laskutukseen ja asiakaspalveluun erikoistunut palveluyhtiö Ensin Palvelut.   

– Yhdistymisen myötä saimme leveämmät hartiat. Yhteisyritykset ovat toimijoina paljon tehokkaampia kuin kukaan meistä yksinään, mikä tarkoittaa alhaisempaa kustannustasoa ja parempaa hintakilpailukykyä eli edullisempaa sähköä asiakkaillemme, kertoo Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

Konsernitilinpäätös 2019

Vuoden 2019 Vastuullisuusraportti

Lisätietoja 
Jukka Toivonen
Toimitusjohtaja
puh. 050 453 6729