Siirry sisältöön

Vantaan Energia turvaa lämmön toimitusvarmuutta tuontijätteellä 

 

Energiakriisi on aiheuttanut Suomeen saatavuushaasteita biopolttoaineissa, jonka seurauksena kotimaisesta polttoaineeksi kelpaavasta jätteestä on alettu valmistaa kierrätyspolttoainetta biovoimaloihin. Tämä on johtanut niukkuuteen polttoaineeksi kelpaavassa sekajätteessä. 

 

Vantaan Energian Jätevoimalan tuotannon tarvitsemaa sekajätepolttoainetta ei tällä hetkellä ole Suomessa saatavilla tarpeeksi, joten lämmön toimitusvarmuuden varmistamiseksi hankimme vastaavaa jätettä polttoaineeksi myös Italiasta. Vaihtoehtoisena polttoaineena tuontijätteelle olisi nykyisessä tilanteessa kivihiili tai muut fossiiliset polttoaineet. 

 

Italiassa on Jätevoimalan polttoaineeksi soveltuvaa jätettä, jolle ei ole käsittelykapasiteettia maan sisällä. Olemme saaneet Suomen ympäristökeskukselta luvan tuoda Suomeen Italiasta jätettä, jota hyödyntämällä varmistamme Vantaan lämmön ja sähkön tuotannon toimitusvarmuuden.  

 

Italiasta tuotava jäte on polttamiseen hyvin sopivaa paalattua kotitalousjätettä, josta on eroteltu muun muassa biojäte ja metallit. Italialainen jäte, sen toimitusketjut ja toimittajaosapuolet on jo auditoitu tarkasti.

 
Lisätiedot
Kalle Patomeri, liiketoimintajohtaja, Kaupunkienergia

p. 050 529 4158
kalle.patomeri@vantaanenergia.fi