Siirry sisältöön

Vantaan Energia teki vuonna 2017 hyvän tuloksen. Iso kiitos siitä kuuluu jätevoimalan tehokkaalle toiminnalle.

jatevoimala heinakuu 2015

Vantaan Energia -konserni ylsi historiansa toiseksi parhaimpaan tulokseen vuonna 2017. Liikevaihto nousi hieman edellisvuodesta ja oli 285,3 miljoonaa euroa (284,5 miljoonaa euroa vuonna 2016). Liikevoittoa kertyi 54,8 miljoonaa euroa (50,2 miljoonaa euroa 2016).

”Jätevoimalassa käytettiin jätettä polttoaineena ennätykselliset 375 900 tonnia (356 400 tonnia vuonna 2016) ja laitoksen toimivuus on ollut erittäin hyvällä tasolla.” kertoo toimitusjohtaja Pertti Laukkanen. ”Jätevoimalan ansiosta kaukolämmön hintaa on alennettu vuodesta 2014 jo kuusi kertaa, joten vantaalainen kaukolämpö on Suomen edullisimpien joukossa ja kesäajan lämpö on Suomen edullisinta”, jatkaa Pertti Laukkanen ylpeänä.

Vantaan kaukolämpöverkon ja kaukolämmön tuotantolaitosten käyttö- ja kunnossapitotoiminnassa onnistuttiin hyvin. Kaukolämpöasiakkaiden asiakaskohtainen häiriöaika lähes puolittui edellisvuodesta. Sähköverkon toimitusvarmuus oli erinomaisella tasolla. Myös sähkön myynnin kannattavuus parani, mikä johtui asiakasmäärän myönteisestä kehityksestä. Lisäksi yhtiö alkoi uutena tuotteena tarjota kotitalouksille ja yrityksille aurinkosähköjärjestelmien toimituksia. Vuoden 2017 lopulla Vantaan Energia solmi S-ryhmän kanssa sopimuksen valtakunnallisesta bonusyhteistyöstä,  jolla Vantaan Energia myy Bonussähköä asiakasomistajille ympäri Suomen.

Taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluku

Konserni

Emoyhtiö, Vantaan Energia Oy

2017

2016

2015

2017

2016

2015

Liikevaihto, meur

285,3

284,5

282,7

245,1

249,1

253,7

Liikevoitto, meur

54,8

50,2

29,0

36,8

39,8

24,3

% liikevaihdosta

19,2

17,6

10,3

15,0

16,0

9,6

Oman pääoman tuotto-%

20,3

16,4

10,9

18,1

17,8

14,0

Omavaraisuusaste-%

41,7

38,0

36,7

39,6

36,3

30,5

Bruttoinvestoinnit, meur

44,4

41,8

38,8

30,0

27,9

25,6

% liikevaihdosta

15,6

14,7

13,7

12,6

11,2

10,1

Luvut perustuvat yhtiön tilintarkastamattomaan tilinpäätökseen.

Vantaan Energian palveluksessa oli vuonna 2017 keskimäärin 339 henkilöä (342 vuonna 2016).

Vantaan Energia -konserni käytti investointeihin n. 44,4 miljoonaa euroa (42 miljoonaa euroa vuonna 2016). Suurimpia kohteita olivat investoinnit sähkön tuotanto-osuuksiin sekä voimalaitosten, lämpökeskusten ja verkkojen ylläpitoon. Vuoden 2017 tuloksesta Vantaan Energia Oy:n hallitus esittää jaettavaksi omistajille osinkoina 20 miljoonaa euroa. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 prosenttia ja Helsingin kaupunki 40 prosenttia.

Vuonna 2018 Vantaan Energia jatkaa ilmastonmuutoksen torjuntaa suurin askelin!

”Edellinen tekomme puhtaamman tulevaisuuden eteen on vuonna 2014 valmistunut jätevoimala, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä 1,5 miljoonan suomalaisen kierrätyskelvottomasta sekajätteestä. Voimalaitos laski energiatuotannon hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia sekä sen ansiosta käytämme tällä hetkellä 40 prosenttia vähemmän fossiilisia tuontipolttoaineita”, kertoo Pertti Laukkanen

Seuraava askel on Martinlaakson biovoimalan valmistuminen vuoden 2018 lopussa. Muutostyössä vanha voimalaitoskattila muutetaan biopolttoaineilla toimivaksi. Muutostyö on nopea toteuttaa ja vähentää siten nopeasti energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä. ”Katseemme on huomisessa ja etsimme jatkuvasti keinoja, joilla tuottaa puhdasta, kotimaista ja edullista energiaa. Luovumme 2020-luvulla kokonaan kivihiilen käytöstä energiatuotannossa”, linjaa Pertti Laukkanen tyytyväisenä.

Lisätietoja:

Pertti Laukkanen 
toimitusjohtaja 
puh. 09 829 0310