Siirry sisältöön

Vantaan Energia lopettaa kivihiilen käytön vuonna 2022!

Infoscreen1920x1080

Vantaan Energia lopettaa kivihiilen käytön energiantuotannossa vuonna 2022. Kivihiili korvataan pääosin lisäämällä hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen, tuuli- ja aurinkoenergian sekä maalämmön osuutta tuotannossa. Käytännön toimenpiteistä merkittävin on Vantaan Energian jätevoimalan laajennus. Suomi on sitoutunut olemaan kivihiilivapaa viimeistään vuoteen 2029 mennessä.

– On hienoa päästä kertomaan hyviä ilmastouutisia. Ilmastokriisin pysäyttämiseksi tarvitaan suuria ja nopeita muutoksia. Meillä energia-alan yrityksillä on tässä tilanteessa merkittävä rooli. Olemme kiristäneet tahtia ja kivihiilen käyttö lopetetaan meillä jo vuonna 2022, kertoo toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

Vantaan Energialla työtä kivihiilestä luopumisen parissa on tehty pitkäjänteisesti. Uusiutuvien ja hiilineutraalien energianmuotojen osuutta tuotannossa on kasvatettu johdonmukaisesti ja samaa linjaa jatketaan.

– Lisäämme jätteen energiahyötykäyttöä laajentamalla jätevoimalaa sekä lisäämällä uusiutuvien energiamuotojen, kuten maalämmön sekä tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoa. Talvikauden kovimmilla pakkasilla varmistamme lämmön riittävyyden maakaasulla, mutta myöhemmin sekin korvataan hyödyntämällä uusiutuvia energialähteitä, kuvaa toimitusjohtaja Toivonen.

Vantaan Energian matka kohti ilmastoneutraalia energiantuotantoa alkoi vuosikymmenen alussa. Muutamassa vuodessa tuotannon päästöjä on pienennetty merkittävästi ja energiaa tuotetaan kestävämmin menetelmin. Tämä on onnistunut pääosin jäte- ja biovoimaloiden avulla. Niiden käyttöönoton myötä Vantaan Energia on pudottanut hiilidioksidipäästöt ja fossiilisten polttoaineiden käytön alle puoleen vuoden 2010 tasosta.

Vuonna 2014 valmistunut jätevoimala tuottaa sähköä ja kaukolämpöä kierrätyskelvottomasta sekajätteestä. Sen käyttöönotto pudotti yhtiön hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia ja samalla fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttö Vantaalla väheni 40 prosenttia. Alkuvuodesta 2019 otettiin käyttöön entisestä maakaasu- ja öljyvoimalasta muunnettu Martinlaakson biovoimala.

Kolmas, Vantaan Energian kivihiilettömyyden mahdollistava askel, on jätevoimalan laajennus. Sen lähtökohtana on lisätä materiaalihyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen käyttöä. Tällä hetkellä kierrätykseen kelpaamatonta kaupan- ja teollisuuden jätettä viedään ulkomaille, ja samaan aikaan ulkomailta ostetaan fossiilista polttoainetta energiantuotannon tarpeisiin. Jätevoimalan laajennuksessa on kyse siis paitsi ympäristön, myös kansantalouden kannalta merkittävästä investoinnista.

– Jätevoimalan laajennuksen avulla, pystymme lopettamaan kivihiilen käytön kannattavasti, ilman kustannusvaikutuksia asiakkaallemme. Tällaisia rohkeita, ilmastomyönteisiä toimenpiteitä haluamme tehdä jatkossakin. Haluamme olla energia-alan muutoksentekijä. Haemme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti parhaita mahdollisia keinoja tuottaa energiaa fiksusti, kestävästi ja kohtuuhintaisesti, kiteyttää Toivonen yhtiön näkymiä.

Lisätietoja

toimitusjohtaja
Jukka Toivonen
puh. 050 453 6729