Siirry sisältöön

Vantaan Energia ja ympäristöteknologiayhtiö Doranova konseptiselvitysvaiheen yhteistyöhön innovatiivisen Biokaasulaitoksen suunnittelussa

VE Biokaasulaitos 1200x628px

Vantaan Energia luopuu fossiilisista polttoaineista energiantuotannossaan vuoteen 2026 mennessä ja etenee kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Merkittävänä osana Hiilinegatiivinen 2030 -hankekokonaisuutta on Biokaasulaitos, jossa tuotetaan hiilidioksidivapaasti biokaasua pääosin liikennekäyttöön.

Vantaan Energian neljästä päähankkeesta koostuvan Hiilinegatiivinen 2030 -hankesuunnitelman myötä yhtiö sitoo toiminnallaan enemmän hiilidioksidia kuin sen toimesta vapautuu ilmakehään ja etenee näin kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030. Yksi neljästä yhtiötä kohti hiilinegatiivisuutta vievistä hankkeista on Biokaasulaitos, joka on parhaillaan konseptiselvitysvaiheessa. Selvitystyötä tehdään yhteistyössä biokaasuratkaisuihin erikoistuneen ympäristöteknologiayhtiö Doranovan kanssa. Doranova toimii Biokaasulaitos-hankkeessa teknologia-asiantuntijana. Selvitystyö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2022 aikana.

Biokaasulaitos on merkittävässä osassa Vantaan Energian edetessä kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on rakentaa hiilivapaa Biokaasulaitos. Tavanomaisissa biokaasuntuotantoratkaisuissa syntyy huomattava määrä biopohjaista hiilidioksidia, joka puhdistetaan pois raakabiokaasusta tuotantoprosessin yhteydessä ja vapautetaan ilmakehään. Vantaan Energian suunnittelema biokaasulaitos hyödyntää kaiken prosessissa syntyvän hiilidioksidin uuden teknologian avulla, jolloin ilmakehään ei vapauteta lainkaan hiilidioksidia prosessin yhteydessä. Laitoksen raaka-ainesyötteet koostuvat erilliskerätyistä biojätejakeista ja yhdyskuntajätteiden biojakeista. Kaikki prosessissa syntyvä hukkalämpö otetaan talteen ja jaetaan lämpöverkon välityksellä koteihin ja kiinteistöihin.

Laitos on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuonna 2026.

Doranova Oy

Doranova Oy on suomalainen ympäristöteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja rakentaa markkinoiden kehittyneimpiä biokaasulaitoksia sekä toteuttaa pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostushankkeita. Doranovan toiminta perustuu toimialan perinpohjaiseen ymmärtämiseen, vahvaan tuotekehitykseen ja tehokkaisiin teknisiin ratkaisuihin. Toiminnan ytimessä ovat arvontuottaminen asiakkaalle sekä puhdas ja turvallinen ympäristö.

www.doranova.fi