Siirry sisältöön

Uusiutuvan energian tuotanto lisää sähkön hintavaihtelua

Kuvapala3

Hintapiikkejä seuraamalla mahdollisuus säästöihin

Uusiutuvien energiamuotojen osuuden kasvaessa tuotannon ennustettavuus pienenee. Tämä näkyy hetkittäisinä hintapiikkeinä ja hintaheilahteluna molempiin suuntiin, ja luo mahdollisuuksia säästöihin yrityksille, jotka voivat joustaa sähkönkäyttönsä ajoituksessa.

Sähkön tuntihinnoissa on nähty hetkittäisiä hintapiikkejä sekä ylös että alas, johtuen pääosin sääriippuvaisesta vaihtelusta sähkön tuotannossa. Esimerkiksi Saksasta ja Tanskasta on uutisoitu aurinkoisena ja tuulisena päivänä miinukselle painuneista hinnoista, jolloin sähkönkäyttäjille on maksettu sähkön kuluttamisesta.

Suomessakin päivänsisäisiä vaihteluja on kasvavassa määrin, joskaan miinukselle ei ole menty. Esimerkiksi alkuvuonna spot-tuntihinta on ollut alimmillaan 4 €/MWh ja ylimmillään 117 €/MWh.

Keski-Eurooppaan nähden Pohjoismaissa hintavaihtelut pysyvät paremmin kurissa, koska täällä suurempi osa tuotannosta on nopeasti kysynnän ja tarjonnan mukaan säätyvää vesivoimaa.

Hintavaihtelut kertovat energiamurroksen synnyttämästä uudesta suunnasta. Siinä missä ennen tuotanto jousti kulutuksen myötä, on tuotanto nyt selvemmin sääriippuvaista ja siten hinnaltaan epävarmempaa. Sähkön hinta huomisen jokaiselle tunnille päätetään tänään. Esimerkiksi tuulivoiman hetkittäinen lisääntyminen saattaa painaa sähkönhinnan negatiiviseksi, koska perinteisten voimalaitosten tuotantoa ei pystytä säätäminen yhtä nopeasti.

Vantaan Energian Senior trader Juha-Pekka Paunu arvioi hintavaihtelujen lisääntyvän Suomessakin uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton ja mm. tuulivoimarakentamisen myötä. Hän uskoo myös yritysten kiinnostuvan aiheesta, kustannussyistä.

”Hintavaihtelut eivät toistaiseksi ole olleet Suomessa niin merkittäviä, että yritykset olisivat vielä heränneet kiinnittämään asiaan huomiota. Uskon, että tämä muuttuu hintavaihtelujen lisääntyessä. Yrityksille, joiden toiminnassa energiankulutuksen ajoituksessa on joustomahdollisuuksia, lisääntyvät tuntihintavaihtelut ovat mahdollisuus merkittäviinkin kustannussäästöihin.”

Sähkönkäytön suunnittelulla on yksittäisen asiakkaan säästöjen lisäksi merkitystä myös päästöjen kannalta. Hintapiikkien aikaan tuotannossa ovat mukana eniten päästöjä tuottavat tuotantolaitokset.

Käyttökeskuksen päällikkö Jani Asikaisen mukaan hintavaihteluihin sopeutuminen laskisi kaikkien energialaskuja. ”Jos joustoon kykenevä kulutus saadaan paremmalla suunnittelulla siirrettyä kustannustehokkaampaan ajankohtaan, kaikki säästävät.”