Siirry sisältöön

Uusi Suomen toiseksi suurin sähkönmyyntiyhtiö hakee valtakunnallista kasvua!

palveluneuvoja 3

Lahti Energia Oy, Oulun Energia Oy, Oulun Seudun Sähkö, Oulun Sähkönmyynti Oy:n osakkaat, Pori Energia Oy ja Vantaan Energia Oy ovat solmineet esisopimuksen sähkönmyynti- ja asiakaspalveluliiketoimintojensa yhdistämisestä. 

Yhteisyritys koostuisi kahdesta yhtiöstä. Sähkönmyyntiyhtiöstä tulisi asiakasmäärältään Suomen toiseksi suurin yli 400 000 asiakkaallaan. Asiakaspalveluun ja laskutukseen keskittyvästä palveluyhtiöstä muodostuisi heti alkuvaiheessa yksi Suomen suurimmista energia- ja infrastruktuuritoimialan palveluntarjoajista, joka tarjoaisi asiakaspalveluita myös muille toimijoille. Sähkönmyyntiyhtiön tavoitteena on kasvaa Suomen suurimmaksi toimijaksi omistuspohjaa kasvattamalla.

Yhteisyrityksellä on tarvittavat resurssit ja osaaminen kehittää ympäristöystävällisiä uudenlaisia palveluita ja tuotteita, joita asiakkaamme haluavat. Järjestelyllä tavoitellaan sähkönmyynti- ja asiakaspalvelumarkkinoilla ylivertaista asiakaskokemusta sekä kilpailukykyistä hintatasoa. Asiakkaat ovat kiinnostuneita energiankulutuksen vähentämisestä sekä edellyttävät toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. ­­­

Järjestely toteutettaisiin liiketoimintasiirrolla, jossa osakasyhtiöt siirtävät sähkönmyynti- ja asiakaspalveluliiketoiminnot yhteisesti omistettavaan konserniin. Yhtiöiden uudet brändit lanseerattaisiin syksyn aikana. Uusien yhtiöiden on suunniteltu aloittavan toimintansa alkuvuonna 2020.

Osakasyhtiöiden nykyinen sähkökaupan ja asiakaspalvelun henkilöstö siirtyisi yhteisyrityksen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Muutos koskisi yhteensä noin 110:tä henkilöä.

”Kilpailu sähkömarkkinoilla jatkaa kiristymistään. Kilpailukykyisen hinnan lisäksi sähkönmyyntiyhtiöiltä vaaditaan enenevässä määrin myös muita asiakkaalle hyödyllisiä palveluita ja erinomaista asiakaskokemusta. Yhdistymisen myötä saisimme leveämmät hartiat, jotka mahdollistavat kilpailukykyisen ja asiakkaiden tarpeita vastaavan tarjonnan”, kertoo Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

”Sähkönmyyntiyhtiöiden määrä tulee vääjäämättä pienentymään tulevien vuosien aikana ja haluamme vastata tähän kehitykseen kilpailemalla aktiivisesti. Näin pystymme parhaiten varmistamaan kehittyvät palvelut ja kilpailukyisen hintatason”, summeeraa Juhani Järvelä, Oulun Energian toimitusjohtaja.

Muutos ei edellytä olemassa olevilta asiakkailta mitään toimenpiteitä, vaan sähkön myyntisopimukset jatkuisivat voimassaolevina uudessa yhtiössä. Jos järjestelystä myöhemmin päätetään, sen toteuttaminen tulee edellyttämään mm. kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Järjestelyllä ei ole vaikutusta osakasyhtiöiden muihin liiketoimintoihin, kuten esimerkiksi kaukolämpöliiketoimintaan tai eriytettyihin sähköverkkotoimintoihin. Sähkön siirtoyhtiöt palvelevat kaikkia sähkönmyyjiä tasavertaisin ehdoin, eli muutoksella ei ole vaikutusta myöskään sähkön siirtohintoihin.

Lisätietoja antavat:

Lahti Energia Oy, toimitusjohtaja Eero Seesvaara, 050 552 8401 tai eero.seesvaara@lahtienergia.fi

Oulun Energia Oy, toimitusjohtaja Juhani Järvelä, 044 703 3105 tai juhani.jarvela@oulunenergia.fi

Oulun Sähkönmyynti Oy, hallituksen jäsen, Tuomas Savola, 040 159 5939 tai tuomas.savola@oulunenergia.fi

Oulun Seudun Sähkö, toimitusjohtaja Risto Kantola, 040 024 5161 tai risto.kantola@oss.fi

Pori Energia Oy, toimitusjohtaja Matti Rintanen, 044 701 2101 tai matti.rintanen@porienergia.fi

Vantaan Energia Oy, toimitusjohtaja Jukka Toivonen, 050 453 6729 tai jukka.toivonen@vantaanenergia.fi