Työ- ja elinkeinoministeriöltä mittava investointituki Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitos-hankkeelle

VantaanEnergia Power to gas laitoskuva FI 1

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitos-hankkeelle noin
30 000 000 euron tuen uusiutuvan metaanin tuotantolaitosinvestointiin.
Vantaan Energia valmistelee investointia Sähköpolttoainelaitokseen, joka tuottaa vedystä ja jätevoimalan savukaasusta talteen otetusta hiilidioksidista hiilineutraalia synteettistä kaasua. Sähköpolttoainelaitoksen tuottaman synteettisen kaasun ensisijainen käyttökohde on raskaan liikenteen toimialalla uusiutuvana liikennepolttoaineena vauhdittaen näin raskaan liikenteen vihreää siirtymää sekä Vantaan hiilineutraaliustavoitteita.

Vantaan Energia valmistelee investointia Sähköpolttoainelaitokseen, jossa hyödynnettäisiin innovatiivisella tavalla jätteiden käsittelystä syntyvää hiilidioksidia ja vettä kaasun valmistukseen. Toteutuessaan suunnitellusti laitos tuottaisi vuodessa 80 000 megawattituntia synteettistä kaasua liikennepolttoaineeksi ja Vantaan alueen lämmitykseen talven kylmimpinä ajankohtina.

Sähköpolttoainelaitoksen on suunniteltu sijaitsevan Vantaan Energian jätevoimalan yhteydessä. Sijainti mahdollistaa prosessissa syntyvän hukkaenergian hyödyntämisen lämpönä. Pääosa synteettisestä kaasusta käytetäisiin uusiutuvana liikennepolttoaineena raskaassa liikenteessä. Osa tuotetusta synteettisestä kaasusta hyödynnettäisiin lämmöntuotannossa korvaamaan maakaasua korkean lämmöntarpeen kausina. Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitos-hanke on ainutlaatuinen projekti, jossa samaan hankkeeseen kytkeytyy liikennepolttoainetuotanto sekä lämmitys-, kaasu- ja sähkömarkkinat.

– Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä investointituki on merkittävä mahdollistaja Vantaan Energialle toteuttaa suunnitelmaansa luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä energian tuotannossa mahdollisimman nopeasti ja edetä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030. Investointituki kiihdyttää suomalaista vetytalouden teknologiakehitystä ja hanke tarjoaa kotimaisille teknologiayhtiöille teollisen mittakaavan kehitysalustan uusien teknologioiden kaupallistamiseksi niin Suomessa kuin globaalisti, toteaa Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

Lisätiedot
Jukka Toivonen, toimitusjohtaja, Vantaan Energia
jukka.toivonen@vantaanenergia.fi
p. 050 453 6729