Turvallisuusperehdytys

Työturvallisuusperehdytys

Tuotannon työturvallisuuden sähköinen koulutus on tarkoitettu laitoksella työskentelevälle omalle ja ulkopuoliselle
henkilökunnalle. Sen tarkoituksena on perehdyttää ja kerrata yleisimmät työturvallisuuteen liittyvät tekijät tuotantolaitoksilla.
Pääsy laitosalueelle edellyttää turvallisuusperehdytyksen läpäistyä suoritusta.

http://apprix.fi/VantaanEnergia/Turvallisuusperehdytys/
Login: VantaanEnergia
Passw: pelastussuunnitelma

Safety training

This e-training contain safety instructions and regulations on working at Vantaa Energy’s production plants. Access  to the production plant requires the successful completion of this training.

http://apprix.fi/VantaanEnergia/Turvallisuusperehdytys_en/
Login: VantaanEnergia
Passw: pelastussuunnitelma

VANTAAN ENERGIA SZKOLENIE BHP

http://apprix.fi/VantaanEnergia/Turvallisuusperehdytys_pl/
Login: VantaanEnergia
Passw: pelastussuunnitelma

VANTAAN ENERGIA SICHERHEITSLEITFADEN

http://apprix.fi/VantaanEnergia/Turvallisuusperehdytys_de
Login: VantaanEnergia
Passw: pelastussuunnitelma