Siirry sisältöön

Turpeen käyttö energiantuotannossa loppuu Vantaalla vuonna 2021

VE 2018 09 Biovoimala high res 012 scaled

Martinlaakson biovoimalan turpeen käyttö jää ensi vuonna historiaan, kun palamisen ja korroosion hallintaan kehitetty järjestelmä otetaan käyttöön. Turvetta on käytetty vuonna 2019 käyttöönotetussa biovoimalassa noin 10 % kokonaispolttoaineen määrästä hidastamassa biokattilan korroosiota ja likaantumista.

Martinlaakson voimalaitoksen vanha maakaasu- ja öljykäyttöinen voimalaitososa muutettiin vuonna 2019 biovoimalaksi. Biovoimalassa käytetään polttoaineena puuhaketta, kierrätyspuuta sekä puuteollisuuden sivutuotteita, kuten puun kuorta ja purua.

– Turpeen käytöstä luopuminen on luonnollinen jatke tekemällemme ilmastotyölle. Korvaamalla turpeen käyttötarve korroosion ja likaantumisen hidastamiseen muilla keinoin biovoimalan päästöjä voidaan edelleen pienentää, kertoo tuotantojohtaja Kalle Patomeri.

Kiertotalouspolttoaineet toimivat hiilineutraalin energiantuotannon kiihdyttäjänä

Vantaan Energian voimalaitokset Vantaan Ojangossa ja Martinlaaksossa ovat kiertotalousvoimalaitoksia, jotka hyödyntävät polttoaineenaan kiertotalousajan materiaaleja, kuten hyötykäyttömateriaalien lajittelun jälkeen jäljelle jäävää sekajätettä sekä metsä- ja puuteollisuuden sivutuotteena syntyvää biomassaa.

– Martinlaakson biovoimalan polttoaineesta suurin osa on metsätähde- tai rankahaketta. Näitä saadaan hakkuualueilta kerätyistä oksista ja rangoista. Lisäksi käytämme myös puuteollisuuden sivutuotteita, kuten puun kuorta ja purua. Kierrätyspuuta polttoaineestamme on noin 15 %. Se käsittää esimerkiksi kuormalavoja ja vanhoja kaapelikeloja, Patomeri kertoo.

Martinlaakson biovoimalan käyttöönotto vuoden 2019 alussa laski Vantaan energiantuotannon päästöjä merkittävät 210 000 tonnia, eli noin kolmanneksen vuoden 2018 päästöihin verrattuna.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on meidän aikamme suurimpia kysymyksiä. Vantaan Energia on johdonmukaisesti etsinyt ratkaisuja, joilla leikata päästöjä nopeasti ja tehokkaasti.

Ensimmäinen askel oli vuonna 2014 valmistunut jätevoimala, joka tuottaa sähköä ja lämpöä 1,5 miljoonan suomalaisen kierrätyskelvottomasta sekajätteestä. Jätevoimalan käyttöönoton myötä Vantaan Energian energiantuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat 30 prosenttia ja fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttö Vantaalla väheni 40 prosenttia.

Jätevoimalan ja biovoimalan käyttöönoton jälkeen Vantaan Energia on puolittanut muutamassa vuodessa hiilidioksidipäästönsä sekä vähentänyt fossiilisten polttoaineiden käyttöä 60 prosenttia.

Lisätietoja
Kalle Patomeri
Tuotantojohtaja
Vantaan Energia Oy
+ 358 50 529 4158
kalle.patomeri@vantaanenergia.fi