Siirry sisältöön

Tervetuloa Vantaan Energian YVA-hanketta käsittelevään online-tilaisuuteen 30.9.2020

pa%E2%95%A0ea%E2%95%A0esto%E2%95%A0etiekartta 08 2020 5 tarkka

Suunnittelemme nyt jätevoimalapalvelujemme laajentamista normaalia energiahyötykäyttöä korkeampaa käsittelylämpötilaa vaativiin jätteisiin vuonna 2024.

Järjestämme aiheesta online-tilaisuuden 30.9.2020 klo 17.00 osoitteessa: https://vantaanenergia.videosync.fi/yva-30092020

Klikkaa itsesi mukaan!

Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille, eikä siihen tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Tervetuloa kuulemaan uudesta hankkeestamme, sen ympäristövaikutusten arvioinnista ja esittämään kysymyksiä!

Hankkeen esittely

Vantaan Energia suunnittelee rakentavansa kotitalouksien ja teollisuuden tavallisimpia vaarallisia jätteitä termisesti käsittelevän voimalaitoksen, jossa syntyvä lämpöenergia hyödynnetään energiantuotantoon. Tälläisiä jätteitä ovat esimerkiksi maalit, lakat tai öljyiset materiaalit. Hanke keskittyy jätteisiin, jotka syntyvät pääsääntöisesti Etelä-Suomen alueella ja jotka vaativat korkean lämpötilan käsittelyä. Uuden voimalaitoksen sijoituspaikaksi on valikoitunut Vantaan Energian jätevoimalan tontti Långmossebergenissä.

Hankkeessa rakennetaan uusi voimalaitos. Suunniteltu jätteenkäsittelymäärä on noin 45 000 tonnia vuodessa. Tällä jätemäärällä voidaan tuottaa kaukolämpöä 150 GWh, eli noin 9 % Vantaan Energian kaukolämmön vuosituotannosta.

Hankkeesta vastaa Vantaan Energia Oy, joka on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Hanke on keskeisessä roolissa Vantaan Energian tavoitteessa luopua fossiilista polttoaineista vuonna 2026. Lisäksi hanke vahvistaa kiertotalouden roolia energiantuotannossa ja mahdollistaa edullisen lämmön hinnoittelun myös tulevaisuudessa.

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan

Hankkeen YVA-menettely käynnistyi elokuussa 2020, kun YVA-ohjelma jätettiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta, suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tämän menettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään sekä suunnitelma osallistumisen ja tiedottamisen järjestämisestä. Ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisesta vastaa konsulttityönä AFRY Finland Oy. Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii Uudenmaan ELY-keskus.

Hankkeen toteutusaikataulu

Hanke on syyskuussa 2020 esisuunnitteluvaiheessa. Alustavan aikataulun mukaan uuden voimalaitoksen rakentaminen ajoittuisi vuosille 2021–2024.

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset