Siirry sisältöön

Tervetuloa Vantaan Energian YVA-hanketta käsittelevään online-tilaisuuteen 3.2.2021

pa%E2%95%A0ea%E2%95%A0esto%E2%95%A0etiekartta 08 2020 5 tarkka

Suunnittelemme nyt jätevoimalapalvelujemme  laajentamista normaalia energiahyötykäyttöä korkeampaa  käsittelylämpötilaa vaativiin jätteisiin vuonna 2024

Järjestämme aiheesta online-tilaisuuden 3.2.2021 klo 17.00 osoitteessa: https://vantaanenergia.videosync.fi/yva-03022021

Klikkaa itsesi mukaan! Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille,  eikä siihen tarvitse ilmoittautua ennakkoon

Tervetuloa kuulemaan uudesta hankkeestamme, sen ympäristövaikutusten arvioinnista ja esittämään kysymyksiä!

Hankkeen esittely

Vantaan Energia suunnittelee rakentavansa kotitalouksien ja teollisuuden tavallisimpia vaarallisia jätteitä termisesti käsittelevän voimalaitoksen, jossa syntyvä lämpöenergia hyödynnetään energiantuotantoon. Tälläisiä jätteitä ovat  esimerkiksi maalit, lakat tai öljyiset materiaalit. Hanke keskittyy jätteisiin, jotka syntyvät pääsääntöisesti Etelä-Suomen alueella ja jotka vaativat korkean lämpötilan käsittelyä. Uuden voimalaitoksen sijoituspaikaksi on valikoitunut Vantaan  Energian jätevoimalan tontti Långmossebergenissä.

Hankkeessa rakennetaan uusi voimalaitos. Suunniteltu jätteenkäsittelymäärä on noin 45 000 tonnia vuodessa. Tällä jätemäärällä voidaan tuottaa kaukolämpöä noin 10 % Vantaan Energian kaukolämmön vuosituotannosta.

Hankkeesta vastaa Vantaan Energia Oy, joka on yksi Suomen suurimmista  kaupunkienergiayhtiöistä. Hanke on keskeisessä roolissa Vantaan Energian  tavoitteessa luopua fossiilista polttoaineista vuonna 2026. Lisäksi hanke  vahvistaa kiertotalouden roolia energiantuotannossa ja mahdollistaa edullisen lämmön hinnoittelun myös tulevaisuudessa.

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan

Hankkeen YVA-menettely käynnistyi elokuussa 2020, kun YVA-ohjelma jätettiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta, suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tämän menettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään sekä suunnitelma osallistumisen ja tiedottamisen järjestämisestä. Ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisesta vastaa konsulttityönä AFRY Finland Oy. Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii Uudenmaan ELY-keskus.

Hankkeen toteutusaikataulu

Hanke on tammikuussa 2021 esisuunnitteluvaiheessa. Alustavan aikataulun  mukaan uuden voimalaitoksen rakentaminen ajoittuisi vuosille 2022–2024.

Lue lisää Fossiiliton 2026 -hankkeesta

Tilaisuudessa kysytyt kysymykset ja niiden vastaukset:

Löytyykö Suomesta tarpeeksi asiantuntevaa henkilökuntaa toimimaan vaarallisten jätteiden kanssa?

Emme näe tässä ongelmaa. Vantaan Energialla on pitkä ja asiantunteva kokemus jätteiden energiahyödyntämisestä. Toki uuden laitoksen myötä tarvitsemme myös lisää henkilökuntaa ja uutta osaamista ja sitä tulemmekin rekrytoimaan.

Mitä rumpu-uunissa poltetaan?

Rumpu-uuni mahdollistaa korkean lämpötilan käsittelyn jätteille, mitä varten laitos lähtökohtaisesti tehdään. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi maalit, lakat tai öljyiset materiaalit. Lisäksi luvassa tullaan varautumaan myös tavanomaisimpien jätteiden vastaanottamiseen.

Jäteöljy ei ole fossiiliton polttoaine, miksi poltatte sitä?

Mikäli jäteöljy sisältää merkittäviä epäpuhtauksia, sen ainut mahdollinen käyttötapa on energiahyödyntäminen.

Ovatko uuden laitoksen laitetoimittajat Suomesta?

Mahdollisesti. Emme ole vielä näin pitkällä laitoksen suunnittelussa.