Siirry sisältöön

Tervetuloa Vantaan Energian YVA-hanketta käsittelevään online-tilaisuuteen 24.8.2021

fossiiliton2026 16 9 pink white fullhd

Suunnittelemme nyt pääsääntöisesti kyllästettyä puuta käsittelevän lämpökäsittelylaitoksen rakentamista Vantaan Martinlaaksoon.

Järjestämme aiheesta online-tilaisuuden 24.8.2021 klo 17.00 osoitteessa: https://vantaanenergia.videosync.fi/2021-08-24-yva

Klikkaa itsesi mukaan! Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille, eikä siihen tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Tervetuloa kuulemaan uudesta hankkeestamme, sen ympäristövaikutusten arvioinnista ja esittämään kysymyksiä!

Hankkeen esittely

Vantaan Energia suunnittelee rakentavansa pääsääntöisesti kyllästettyä puuta termisesti käsittelevän laitoksen, jossa käsittelystä syntyvä lämpöenergia hyödynnetään energiantuotantoon. Suunniteltu jätteenkäsittelymäärä on enintään 60 000 tonnia vuodessa. Tällä jätemäärällä voidaan tuottaa kaukolämpöä 180 GWh, eli noin 10 % Vantaan Energian kaukolämmön vuosituotannosta.

Hanke on keskeisessä roolissa Vantaan Energian tavoitteessa luopua fossiilista polttoaineista vuonna 2026. Lisäksi hanke vahvistaa kiertotalouden roolia energiantuotannossa ja mahdollistaa edullisen lämmön hinnoittelun myös tulevaisuudessa.

Uuden laitoksen sijaintipaikaksi on valikoitunut Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitos, jossa se korvaisi nykyisen hiilikattilan.

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan

Hankkeen YVA-menettely käynnistyi huhtikuussa 2021, kun YVA-ohjelma jätettiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta, suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tämän menettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään sekä suunnitelma osallistumisen ja tiedottamisen järjestämisestä.
Ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisesta vastaa konsulttityönä AFRY Finland Oy. Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii Uudenmaan ELY-keskus.

Hankkeen toteutusaikataulu

Hanke on elokuussa 2021 esisuunnitteluvaiheessa. Alustavan aikataulun mukaan uuden voimalaitoksen rakentaminen ajoittuisi vuosille 2022-2023.

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset