Siirry sisältöön

Tervetuloa Vantaan Energian YVA-hanketta käsittelevään online-tilaisuuteen 21.4.2021

VE paastotiekartta

Suunnittelemme nyt kyllästetyn puun lämpökäsittelylaitoksen rakentamista Vantaan Martinlaaksoon.

Järjestämme aiheesta online-tilaisuuden 21.4.2021 klo 17.00 osoitteessa: https://vantaanenergia.videosync.fi/yva-21042021

Klikkaa itsesi mukaan! Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille, eikä siihen tarvitse ilmoittautua ennakkoon

Tervetuloa kuulemaan uudesta hankkeestamme, sen ympäristövaikutusten arvioinnista ja esittämään kysymyksiä!

Hankkeen esittely

Vantaan Energia suunnittelee rakentavansa pääsääntöisesti kyllästettyä puuta termisesti käsittelevän laitoksen, jossa käsittelystä syntyvä lämpöenergia hyödynnetään energiantuotantoon. Uuden laitoksen sijaintipaikaksi on valikoitunut Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitos, jossa se korvaisi nykyisen hiilikattilan. Hankkeessa rakennetaan uusi voimalaitos, jossa kierrätyskelvotonta kyllästettyä puujätettä poltetaan arinakattilassa.

Suunniteltu jätteenkäsittelymäärä on enintään 60 000 tonnia vuodessa. Tällä jätemäärällä voidaan tuottaa kaukolämpöä 180 GWh, eli noin 10 % Vantaan Energian kaukolämmön vuosituotannosta. Laitosta käytetään myös sähköntuotantoon, vuosittainen sähköntuotanto on noin 3000-4000 MWh.

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan

Hankkeen YVA-menettely käynnistyi huhtikuussa 2021, kun YVA-ohjelma jätettiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta, suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tämän menettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään sekä suunnitelma osallistumisen ja tiedottamisen järjestämisestä. Ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisesta vastaa konsulttityönä AFRY Finland Oy. Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii Uudenmaan ELY-keskus.

Hankkeen toteutusaikataulu

Hanke on huhtikuussa 2021 esisuunnitteluvaiheessa. Alustavan aikataulun mukaan uuden voimalaitoksen rakentaminen ajoittuisi vuosille 2022-2023.

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset
Tilaisuuden materiaali