Siirry sisältöön

Tekoälyn avulla kohti fossiilitonta energiantuotantoa

VE 2018 09 Biovoimala high res 012 scaled

Vantaan Energia, IT-palveluyhtiö CGI ja Sumitomo SHI FW kehittävät Suomessa täysin uudenlaista ratkaisua energiantuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseen. Jo hankkeen ensimmäisessä vaiheessa onnistuttiin vähentämään Martinlaakson voimalaitoksen hiilidioksidipäästöjä yli 3 000 tonnia vuodessa dataa, analytiikkaa ja tekoälyä hyödyntämällä.

Vantaan Energia luopuu fossiilisista polttoaineista ripeällä aikataululla jo vuonna 2026. Fossiilittoman energiantuotannon mahdollistavat jätteiden käsittelystä syntyvän energian hyödyntäminen, lämmön kausivarastointi sekä geotermisen maalämmön ja aurinkoenergian käyttö. Lisäksi käyttöön on otettu bioenergian tuotannon tehostaminen tekoälyä hyödyntämällä.

Keväällä 2020 Martinlaakson voimalaitoksessa toteutetussa pilottihankkeessa kehitettiin eri voimalaitoksista kerättyä dataa hyödyntämällä pilvipohjainen analytiikkapalvelu voimalaitoksen käytön optimointiin. Lisäksi hankkeessa haastateltiin Martinlaakson biovoimalaitoksen operaattoreita ja havainnointiin heidän arkeaan toimintaprosessien tunnistamiseksi ja käyttökokemuksen kehittämiseksi.

– Energiatehokkuuden parantaminen, fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentäminen, hiilidioksidipäästöjen pienentäminen sekä käyttökuluissa säästäminen olivat tavoitteet, joita lähdimme yhteistyössä hakemaan. Erityistä projektissa oli se, että tällä kertaa kyse ei ollut niinkään perinteisen voimalaitostekniikan kehittämisestä. Hyödyntämiskohteena oli ennen kaikkea data ja välineinä analytiikka sekä tekoäly, summaa Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

– Palvelumuotoilun avulla löytyi ratkaisumalli, jossa kattilan toimintakyky tuotiin reaaliaikaisen data-analytiikan avulla näkyväksi sen toiminnasta vastaaville operaattoreille. Tämä parempi näkyvyys mahdollistaa kattilan käytön aiempaa optimaalisemmin. Vantaan Energia pystyi lisäämään biopolttoaineiden käyttöä ja vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Lopputulokseksi saatiin matalammat hiilidioksidipäästöt sekä edullisemmat käyttökustannukset, kertoo teollisuuden IoT-ratkaisuista ja analytiikasta CGI:llä vastaava Jani Petäkoski.

Vantaan Energia, CGI ja Sumitomo SHI FW arvioivat hankkeen merkittäväksi kehitysaskeleeksi, jonka seurauksena yhteistyö jatkuu.

– Tämä hanke on erinomainen esimerkki monialaisen yhteistyön arvosta ja siitä, miten täysin uudenlainen palvelu, jolla voidaan tehostaa sekä liiketoimintaa että samanaikaisesti hillitä ilmastonkuormitusta, saadaan käyttöön vain 14 viikossa. Lopputuloksena syntynyt ratkaisu käsittelee ja visualisoi dataa tavalla, joka ei perinteisissä ohjausjärjestelmissä ole vielä mahdollista, korostaa Sumitomo SHI FW:n digitaalisista palveluista vastaava johtaja Ilkka Koskinen.

Hankkeessa Sumitomo SHI FW vastasi optimoinnissa tarvittavan algoritmin kehittämisestä ja CGI palvelumuotoilun asiantuntijatyöstä sekä korkean tietoturvan ja -suojan pilviratkaisun toteuttamisesta Microsoft Azure -ympäristöön.

Hankkeen pilottiympäristönä toimi Vantaan Energian Martinlaakson biovoimalaitos, jossa tuotetaan sähköä ja lämpöä biopolttoaineilla. Tämän hankkeen tarkoituksena oli maksimoida biokattilan käyttöä dataa, analytiikkaa ja tekoälyä hyödyntämällä ja näin vähentää oleellisesti fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Lisätietoja

Jukka Toivonen
toimitusjohtaja, Vantaan Energia Oy
+358 50 453 6729
jukka.toivonen@vantaanenergia.fi

Jani Petäkoski
johtaja, teollisuuden IoT-ratkaisut, CGI Suomi
+358 40 172 1636
jani.petakoski@cgi.com

Ilkka Koskinen
johtaja, digitaaliset palvelut, Sumitomo SHI FW
+358 40 845 8443
ilkka.koskinen@shi-g.com

 

Vantaan Energia Oy
Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Me tuotamme sähköä ja kaukolämpöä sekä myymme lämpöpalveluita.

Kuljemme energia-alan etujoukoissa ja haluamme osaltamme kirittää siirtymistä puhtaaseen energiantuotantoon. Siksipä olemmekin #fossiiliton2026

Olemme kasvava kiertotalousenergiayhtiö, joka panostaa hiilineutraalien energiaratkaisujen löytämiseen.

CGI

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman ja Suomen suurimpia riippumattomia IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiöitä. Suomessa CGI työllistää yli 3 700 henkilöä 18 paikkakunnalla. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on 77 500 konsulttia ja muuta asiantuntijaa. CGI tarjoaa kokonaisvaltaista palveluvalikoimaa asiakkaiden liiketoiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämiseen, integrointiin ja hallintaan. Palvelutuotannossa CGI luottaa paikalliseen läsnäoloon, globaaleihin palveluverkostoihin ja IP-ratkaisuihin auttaessaan asiakkaita saavuttamaan tuloksia ja onnistumaan digitaalisessa muutoksessa. CGI:n liikevaihto on 11,5 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.fi.

Sumitomo SHI FW (SFW) on maailmanlaajuisesti toimiva, suomalaiset juuret omaava energia- ja ympäristöteknologioiden ja niihin liittyvien palveluiden toimittaja. Yhtiön ydinosaamista on korkean hyötysuhteen matalapäästöinen CFB- eli kiertopetikattilateknologia, korkean kapasiteetin pitkäaikainen energian varastointiteknologia (CryoBattery™) sekä voimalaitosten savukaasujen puhdistuslaitteistot, laitosten elinkaaripalvelut, metallurgiateollisuuden jätelämpölaitokset, biomassan kaasutuslaitokset sekä hiilidioksidin talteenottoon suunnitellut voimalaitoskattilat. SFW on osa Sumitomo Heavy Industries Ltd. -yhtiötä.

Sumitomo SHI FW Service tarjoaa nopeita, joustavia, innovatiivisia ja luotettavia palveluja voimalaitoksille. Varmistamme ja kehitämme laitosten jatkuvaa taloudellista käyttöä koko sen käyttöiän ajan. Servicen toimintamme perustana ovat paikallisuus ja pitkäjänteinen asiakasyhteistyö. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös koko kansainvälisen Sumitomo SHI FW:n -yhtiön asiantuntemuksen.