Siirry sisältöön

Tekoäly siivittää Vantaan Energiaa kohti fossiilitonta energiantuotantoa Martinlaakson voimalalla

VE Martinlaakson voimalaitos

Vantaan Energia ja Sumitomo SHI FW (SFW) jatkavat tiivistä yhteistyötään kehittääkseen eteenpäin vuonna 2020 aloitetun pilottihankkeen myötä käyttöönotettuja ratkaisuja energiantuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseksi tekoälyn avulla. Ratkaisut perustuvat prosessidatan, analytiikan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Vantaan Energia etenee kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä ja myös tämä yhteistyöhanke on omalta osaltaan mahdollistamassa tavoitteen saavuttamisen.

Keväällä 2020 Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitoksessa alkaneessa pilottihankkeessa kehitettiin ja käyttöönotettiin pilvipohjainen analytiikkapalvelu voimalaitoksen tehon optimoimiseksi. Vantaan Energian ja Sumitomo SHI FW:n yhteistyönä kehitetty ratkaisumalli visualisoi voimalaitoksen kattilan toimintakyvyn tunnusluvuiksi ja graafeiksi sen toiminnasta vastaaville käyttäjille reaaliaikaiseen prosessidataan perustuen. Kattilan toiminnan syvällisempi ymmärtäminen ja sen ennustettavuus mahdollistavat sen suorituskyvyn optimoidun käytön. Dataan, analytiikkaan ja tekoälyyn perustuvan järjestelmän ansiosta Vantaan Energia pystyi jo vuonna 2020 lisäämään biopolttoaineiden käyttöä ja vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Lopputuloksena saavutettiin sekä matalammat hiilidioksidipäästöt että edullisemmat käyttökustannukset.

Marraskuussa 2021 yhteistyö on jatkunut SFW:n IZANA™ -alustalle rakennetun nuohouksen optimointisovelluksen myötä. Sovellus analysoi Martinlaakson biovoimalan kattilan lämpöpintojen puhtautta ja ehdottaa automaattisesti ajankohtaa seuraavalle nuohoukselle. Tällöin höyrynuohous tehdään oikea-aikaisesti todellisen tarpeen mukaan. Toimintamalli pitää yllä optimaalista suorituskykyä ja säästää energiaa. Vantaan Energia otti käyttöön IZANA-nuohouksen optimointisovelluksen kattilan likaantumisen hallintaan ensimmäisten joukossa Suomessa.

Vantaan Energian ja SFW:n yhteistyöprojektissa kehityskumppaneina ovat IT-palveluyhtiöt CGI ja Pinja.

– Nuohousoptimointisovelluksen tekeminen oli luontainen jatkumo Sumitomo SHI FW:n ja Vantaan Energian väliselle kehitysyhteistyölle. Ajatus nuohouksen parantamisesta on ollut puheissa jo aikaisemmin, mutta nyt se saatiin vihdoin paketoitua kompaktiksi käyttötyökaluksi, jolla saadaan nuohouksen vaikutukset näkyväksi osaksi voimalaitoksen päivittäistä toimintaa, toteaa Vantaan Energian tuotantoinsinööri Samuli Björkbacka.

– Erittäin hyvin sujunut yhteistyö Vantaan Energian kanssa tuotti jälleen sovelluksen jokapäiväiseen käyttöön voimalaitoksella. Tavoitteet asetettiin yhdessä ja toteutus saatiin pilottijakson kautta tuotantokäyttöön. Meidän kannaltamme asetelma on ihanteellinen: tuotantokohteessa varmistettu sovellus on nyt helposti käyttöönotettavissa seuraavissakin laitoksissa ja samalla kehitettiin menetelmä, joka soveltuu myös muihin kattilatyyppeihin, sanoo Sumitomo SHI FW:n tuoteomistaja Jari Sundqvist.

Lisätiedot
Jukka Toivonen, toimitusjohtaja, Vantaan Energia Oy
jukka.toivonen@vantaanenergia.fi
p. 050 453 6729

Kuva- ja haastattelupyynnöt: viestinta@vantaanenergia.fi