Siirry sisältöön

Sähkömarkkinoiden jytky? – Miten Olkiluoto 3 vaikuttaa?

VE suuryritysuutiskirje 0912196

Olkiluodon kolmannen reaktorin odotettuun käyttöönottoon kohdistuu paljon odotuksia erityisesti sähkön hinnan osalta. Todellisia vaikutuksia voi kuitenkin olla vaikea ennustaa, sillä markkinaan ja siten hintaan vaikuttavia tekijöitä on useita.

Valmistumista on kuvattu jopa ”jytkyn saapumisena sähkömarkkinoille”, mutta Energiaviraston sähkömarkkina-asiantuntija Jori Säntti kuitenkin kehottaa vielä hillitsemään aivan näin rajuja odotuksia.

– Lähtökohtaisesti tuotantokapasiteetin lisäys alentaa sähkön hintaa. Käytännössä kuitenkin lienee todennäköistä, että markkinoilta tulee myös poistumaan kapasiteettia Olkiluoto 3:n käynnistyksen jälkeen, kun vähemmän kilpailukykyinen kalliimpi energiantuotanto ei enää ole taloudellisesti kannattavaa, Säntti sanoo.

Toisin sanoen markkinahinnan taso määrittyy siis osin sen perusteella, kuinka paljon markkinoilta poistuu kapasiteettia Olkiluodon uuden yksikön käynnistyessä. Samalla on toki selvää, että Olkiluoto 3 on merkittävä tuotannon lisäys keskimääräiselle sähkön aluehintatasolle tai sen alapuolelle, mikäli julkisuudessakin esitetyt asiantuntija-arviot laitoksen tuottaman sähkön hintatasosta pitävät paikkansa.

– Olkiluoto 3:n käyttöönotto edellyttää myös varautumista sen mahdolliseen vikautumiseen, minkä johdosta sähkön siirtokapasiteettia Suomen ja Ruotsin välisellä pohjoisella AC-rajasiirtoyhteydellä vähennetään 300 MW. Tämä kapasiteetti ei ole markkinoiden käytettävissä, ja vähentää sähkön tarjontaa, Säntti jatkaa.

Katse pelkän Suomen sijasta koko markkinaan

Olkiluodon kolmannen yksikön käyttöönotto on toki kuitenkin merkittävä lisäys Suomen tuotantokapasiteettiin, mikä parantaa tuotannon omavaraisuutta.

– Sähkönkäyttäjän kannalta sillä ei tosin ole käytännön merkitystä, mistä maasta sähkö tulee. Suomi on vahvasti sidoksissa yhteisiin sähkömarkkinoihin, ja sähköä siirretään maiden välisillä rajasiirtoyhteyksillä Pohjoismaissa ja Baltiassa kysynnän mukaisesti, Säntti muistuttaa.

Siksi suuryritysten kannattaakin muistaa hintatasoa arvioidessaan katsoa pelkän Suomen sijasta koko markkina-alueeseen: vaikka Olkiluoto 3 lisää Suomen sähkön tuotantoa merkittävästi, lähes samanaikaisesti Ruotsissa poistuu yhteisteholtaan suurempi määrä ydinvoimakapasiteettia.

Olkiluoto 3:n käyttöönotosta huolimatta Suomi on jatkossakin kovan kulutuksen aikana riippuvainen siirtoyhteyksillä tuodusta sähköstä.