Siirry sisältöön

Sähköistyvä yhteiskunta lisää sähkön kysyntää, mutta maltillisesti

S%C3%A4hk%C3%B6istyv%C3%A4 yhteiskunta

Yhteiskunnan sähköistymisellä on vaikutuksensa myös sähkön kysyntään. Merkittävistä määristä ei kuitenkaan puhuta.

Wattsightin vanhempi analyytikko Olav Johan Botnen ennustaa, että yhteiskunnan sähköistyminen näkyy jo tänä vuonna kulutuksen maltillisena kasvuna.

Sama vaikutus sillä on hintoihin. Botnen kuitenkin korostaa, että hintavaikutusten ennustaminen on vaikeaa, sillä niihin vaikuttavia ulkoisia muuttujia on paljon.

– Esimerkiksi hiilen ja kaasun hinnat vaikuttavat luonnollisesti paljon kansallista kokonaiskulutusta enemmän, Botnen sanoo.

Datakeskukset ja sähköautot lisäävät sähkönkulutusta

Konkreettisimmillaan yhteiskunnan sähköistyminen näkyy palvelinkeskusten ja sähköautoilun lisääntymisenä. Vuosi 2018 onkin tässä mielessä tärkeä vuosi, sillä tänä vuonna Pohjoismaissa aukeaa useita uusia palvelinkeskuksia, mikä näkyy sähkön kysynnässä.

Sähköautoilun lisääntyminen taas näkyy Pohjoismaissa kulutuksen lisääntymisenä noin 0,4 terawattitunnin verran. Botnen ennustaa, että sähköautoilu lisääntyy vuoteen 2025 mennessä viisi terawattituntia vuodessa ja vuoteen 2030 mennessä yhdeksän terawattituntia vuodessa. Riippuen lähivuosina tehtävästä politiikasta määrä voi olla kaksin–kolminkertainenkin.

Mikäli esimerkiksi Suomessa on vuonna 2030 hallituksen tavoittelemat 250 000 sähköautoa, se tarkoittaa kansallisella tasolla noin 0,9 terawattitunnin eli yhden prosentin sähkönkulutuksen kasvua. Siis hyvin maltillista määrää, muistuttaa Fingridin kehityspäällikkö Jonne Jäppinen.

– Yleisesti ottaen tämän määrän lataus pystytään hoitamaan nykyisellä kanta- ja jakeluverkolla, mutta toki paikallisia kohteita voi olla, joissa verkko tarvitsee vahvistusta, Jäppinen sanoo.

Sähköautoilu on kuitenkin kulloinkin tehtävän politiikan tuloksia, joten nykyhallituksen kaavailemiin lukuihin voi tulla muutoksia. Moni on nimittäin arvioinut, että tavoiteltu sähköautokanta tulee täyteen, vaikka mitään poliittisia toimenpiteitä sähköautoilun lisääntymiseksi ei Suomessa tehtäisi.

Bitcoinin louhinnan vaikutuksia vaikea ennustaa

Viime aikoina otsikoihin on noussut bitcoinin louhinnan energiankulutus.

Bitcoinin louhimisen vaikutuksia kysyntään on kuitenkin vielä aika vaikea ennustaa, sillä ala on vielä hyvin lapsenkengissään.

Botnenin mukaan kuitenkin paras esimerkki löytyy Norjasta, jossa lähellä Stavangerin kaupunkia louhitaan bitcoineja. Projekti saattaa lisätä onnistuessaan energiankulutusta 250 gigawattituntia vuositasolla.

Kaikkiaan bitcoinien louhimisen vaikutus kysyntään on tällä hetkellä globaalisti aika pieni, arviolta 35 terawattituntia. Tosin tämä on enemmän kuin usean Euroopan valtion, esim. Irlannin tai Slovakian, vuosikulutus.