Siirry sisältöön

Neste, Borealis ja pääkaupunkiseudun energiayhtiöt selvittävät Kilpilahden hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksia.

Vantaan Energia verkkosivuprojekti kuvat high res 13 6427 1

Neste Oyj, Borealis Polymers Oy, Fortum Power and Heat Oy, Helen Oy, Vantaan Energia Oy ja Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab ovat käynnistäneet teknis-taloudellisen esiselvityksen Kilpilahdessa Nesteen ja Borealiksen laitoksilta muodostuvan hukkalämmön käyttömahdollisuuksista kaukolämpönä pääkaupunkiseudulla ja Porvoon alueella.

Kilpilahdessa syntyy merkittävä määrä matalalämpöistä hukkalämpöä, jota ei tähän mennessä ole pystytty jalostamaan hyötykäyttöön. Hyödyntämisedellytysten selvittäminen on nyt ajankohtaista teknologioiden kehittyessä ja yritysten kartoittaessa mahdollisuuksia pienentää lämmönhankinnan hiilijalanjälkeä.

Selvityksen toteuttaa Neste Engineering Solutions Oy yhteistyössä Gaia Consulting Oy:n kanssa. Osapuolet tavoittelevat esiselvityksen valmistumista kevään 2019 aikana.

Vantaan Energia etsii aktiivisesti keinoja lämmittää Vantaata vastuullisemmin

Suhtaudumme ilmastonmuutoksen torjumiseen kunnianhimoisesti ja tavoitteenamme on vähentää kasvihuonepäästöjä askel askeleelta.

Nyt käynnissä on Martinlaakson vanhan kattilan muuttaminen biopolttoaineilla toimivaksi. Biovoimalan valmistumisen jälkeen olemme muutamassa vuodessa puolittaneet Vantaan Energian hiilidioksidipäästöt sekä vähentäneet fossiilisten polttoaineiden käyttöä 60 prosenttia.

Edellinen tekomme Vantaalla puhtaamman tulevaisuuden eteen oli vuonna 2014 valmistunut jätevoimala, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä 1,5 miljoonan suomalaisen kierrätyskelvottomasta sekajätteestä. Voimalaitos laski energiatuotannon hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia sekä sen ansiosta käytämme tällä hetkellä 40 prosenttia vähemmän fossiilisia tuontipolttoaineita.

2020-luvulla lopetamme kivihiilen käytön kokonaan ja korvaamme sen lisäämällä uusiutuvaa ja muuta hiilidioksidivapaata energiantuotantoa.

Lisätietoja hankkeesta antaa

Marko Ahl
tuotantojohtaja
puh. 050 4057657
marko.ahl@vantaanenergia.fi