Siirry sisältöön

Minä ennustan: Yleistyessään sähköautoilu mahdollistaa uusiutuvan energian lisäämisen

mina ennustan

Sähköautojen suosio kasvaa jatkuvasti. Vain puolessatoista vuodessa maamme sähköautokanta on yli tuplaantunut ja etenkin ladattavien hybridiajoneuvojen määrä Suomen maanteillä ja kaupungeissa on kovassa kasvussa. Kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on, että sähköautojen määrä kasvaisi vuoteen 2030 mennessä 250 000 kappaleeseen.

Kaksi kolmasosaa polttamisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä maailmassa tulee liikenne- ja energiasektoreilta. Sähköauton suosion muuttaa öljyliikenteen sähköiseksi ja näin laskee merkittävästi liikenteen päästöjä.

Samalla sähköautoihin voidaan varastoida sähköä käyttämällä hyödyksi autojen akkuja. Mahdollisuus varastoida sähköä akkuihin tarvitaan, kun lisätään uusiutuvan energian osuutta maan energiantuotannossa. Älykkään latausteknologian avulla sähköauton lataaminen voidaan ajoittaa alhaisen kysynnän hetkiin tai kun esimerkiksi tuulee reippaammin. Sähköauton akku voi siis toimia energiavarastona ja auton omistaja voi näin osallistua kysyntäjoustoon.

Minä ennustan, että sähköautoilu yleistyy Suomessa entistä laajemman, kattavamman ja älykkäämmän latausverkoston ansiosta. Virta tekee yhteistyötä Vantaan Energian kanssa liittääkseen sähköautoilun osaksi koko energiajärjestelmää. Sähköautoilun valjastaminen osaksi energiaverkostoa tasapainottaa järjestelmää, kun autot sekä tasaavat kulutusta että toimivat energiavarastoina. Kun sähkön kulutusta ohjataan älykkään latausteknologian avulla, liikenteen sähköistäminen tukee tulevaisuuden energiajärjestelmää ja hyödyttää myös ympäristöä. Sähköautoilusta tulee näin entistä taloudellisempaa ja kannattavampaa kaikille.

Jussi Palola
toimitusjohtaja
Virta