Siirry sisältöön

Minä ennustan: Tulevaisuuden sähkömarkkinoilla tarvitaan enemmän joustoa

Mina ennustan

Energiajärjestelmä sellaisena kuin sen tänä päivänä tunnemme, on murroksessa. Ennustan, että tulevaisuuden sähkömarkkinoilla tarvitaan eri tavalla joustoa myös sähkön kulutuksen päässä. Miksi näin?

Vaikka maailmassa tuotetaan yhä enemmän energiaa, säädettävän tuotannon määrä vähenee. Tämä johtuu siitä, että joustamattoman tuotannon kuten tuuli- ja aurinkovoiman ja ydinvoiman osuus järjestelmässä lisääntyy. Sääriippuvaisen tuotannon myötä sähkön tuotanto vaihtelee yhä enemmän ja nopeammin. Kun tuotanto vaihtelee nopeasti, vaaditaan sähköjärjestelmältäkin joustavuutta. Väitän, että tämä on mahdollisuus myös sähkönkuluttajille, sillä kysynnänjoustolla voi saavuttaa merkittävät säästöt.

Sähkön kysynnän ollessa suurta voi sähkömarkkinoilla syntyä hintapiikkejä. Kysynnänjoustolla on merkitystä paitsi hinnan, myös sähkön riittävyyden ja ympäristön kannalta. Kun sähkönkulutusta siirretään korkean kulutuksen piikeistä halvempaan ajankohtaan, se näkyy suoraan käyttäjän sähkölaskulla. Samalla voidaan välttää epäympäristöystävällisten tuotantotapojen käynnistäminen. Joustava järjestelmä mahdollistaa lisäksi uusiutuvien energiamuotojen täysmääräisen hyödyntämisen, mikä on ympäristöystävällinen ratkaisu.

Niin sähkönkuluttajan kuin tuottajienkin on tarkasteltava toimintaansa yhä enemmän ympäristönäkökulmasta, minkä vuoksi myös ajattelutapaa täytyy uudistaa: tuotantoa ei voi aina vaan kasvattaa. Joustamalla molempiin suuntiin vaikutamme sekä hiilijalanjälkeemme että energiakustannuksiin.