Siirry sisältöön

Minä ennustan: Taloyhtiöt aktivoituvat sähköautojen latauspisteiden tarjoamisessa

Taloyhtiot aktivoituvat sahkoautoje latauspisteiden tarjoamisessa

Suomen ladattavien sähkökäyttöisten henkilöautojen lukumäärä on tällä hetkellä reilut 3200 ajoneuvoa. Määrän odotetaan kasvavan merkittävästi lähivuosina.

Taloyhtiöt ovat uuden edessä: niiden on ratkaistava asukkaiden lataustarpeet. Isännöinti toimii taloyhtiöiden neuvonantajana, kun sähköauton latauspisteitä lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan. Sähkökäyttöisten ajoneuvojen omistajat ovat riippuvaisia siitä, että lataaminen mahdollistetaan myös siellä, missä ihmiset asuvat. Isännöintiliitto on tuottanut ohjeistuksia jäsenilleen, jotta isännöitsijät ovat valmiina, kun kysyntä syntyy.

Toistaiseksi kimmoke selvittää latausmahdollisuutta syntyy useimmiten yksittäisen osakkaan kyselystä. Minä ennustan, että parin seuraavan vuoden aikana taloyhtiöiden on otettava aktiivisempi rooli ja selvitettävä mahdollisuutensa tarjota latauspisteitä asukkailleen. Suuremmissa remonteissa on järkevää selvittää mahdollisuudet varautua sähköautojen lataamisen mahdollistamiseen ennakolta ja säästää näin hankkeen kustannuksissa.

Suomen hallituksen tavoitteena on, että vuonna 2030 Suomessa olisi 250 000 sähköautoa. Muista arvioista esimerkiksi Gaia on arvioinut määräksi hieman yli 300 000 ja VTT 150 000 ajoneuvoa. Sähköisellä liikenteellä on Suomen liikenteen energiatehokkuuden ja ilmastopäästöjen tavoitteiden saavuttamisessa tärkeä osuus yhdessä biopolttoaineiden kanssa.

Päätöstä valmisteltaessa taloyhtiöiden pitää selvittää ensin, mihin taloyhtiön sähköverkon kapasiteetti riittää ja kuinka moni osakas haluaa latauspaikan. Mikäli sähköverkon nykyinen kapasiteetti riittää paikan tarvitsijoille, voidaan esimerkiksi osa autopaikoista varustaa latauspisteellä. Hankinta-, asennus- ja ylläpitokustannukset maksaa joko taloyhtiö tai autopaikan omistaja riippuen siitä, miten autopaikkojen hallinnointi on yhtiössä järjestetty. 

Sähköauton latausmahdollisuus nostaa taloyhtiön asuntojen arvoa. Uskonkin, että lyhyen ajan sisällä yhä useammassa taloyhtiössä ryhdytään toimeen jo ennen kuin joku osakkaista ottaa asian esille. Jos määrän kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena ja jos valtion tasolla asetetut tavoitteet täyttyvät, on sähköautojen määrä suhteellisen lyhyen ajanjakson jälkeen lähes satakertainen.

Isännöintiliiton lakiasiantuntija Tommi Leppänen