Siirry sisältöön

Minä ennustan: Päätöksenteko vaikeutuu, kun sähkön hinnat heilahtelevat tulevina vuosina

VE Uutiskirje yritysasiakkaat 03 2019 3

Viime vuonna sähkömarkkinoilla nähtiin normaalista poikkeavia hintojen heilahteluja heikosta vesitilanteesta ja päästöoikeuksien sekä hiilen hintojen noususta johtuen. Vantaan Energian myyntiryhmän päällikkö Ari Lehtinen ennustaa, että sähkön hinnan kehitystä on jatkossa entistä vaikeampi ennakoida. Mutta mikä päätöksentuen avuksi tulevaisuudessa?

Sähkömarkkinoilla on eletty pitkään kohtalaisen edullisella hintatasolla, ja vuosina 2016–2017 sähkön hinnat olivat ennätyksellisen edulliset.

Alkuvuodesta 2018 tilanne näytti vielä normaalilta, mutta maaliskuun puolen välin jälkeen alkoi historiallisen nopea hintojen nousu. Hinnat nousivat 2018 maaliskuusta toukokuuhun yli 30 % ja trendi jatkui nousevana aina syyskuun alkupuolelle, jolloin nähtiin hieman suurempi hintojen pudotus (-17 %). Ilo oli kuitenkin ennenaikaista, sillä nousu jatkui ja vuoden lopussa päädyttiin ennätyksellisen korkealle hintatasolle: sähkön hinta kipusi 2018 alkuvuoden 32 €/MWh:sta tasolle 52 €/MWh eli nousua oli yli 60 %. Taustasyynä hintojen heittelylle oli sekä vesitilanteen heikentyminen että jo alkuvuodesta alkanut päästöoikeuksien ja hiilen hintojen nousu.

Minä ennustan, että sähkön hinnat heilahtelevat viime vuoden tavoin myös tulevaisuudessa, minkä vuoksi hintakehitystä on entistä vaikeampi ennakoida. Tämä enteilee myös ostopäätösten hankaloitumista.

Päätöksenteon avuksi on hyvä olla ennalta laadittu hankintapolitiikka, johon voi nojata vaikeissakin markkinatilanteissa. Paras keino pienentää ajoitukseen liittyvää riskiä on ostopäätösten ajallinen hajauttaminen riittävän pitkälle aikavälille. Yksi uusi vaihtoehto on Indeksisähkö, jolla päästään täsmälleen markkinoiden keskihintaan.

Pohjoismaiset sähkömarkkinat integroituvat jatkossa entistä tiiviimmin osaksi eurooppalaisia sähkömarkkinoita, mistä johtuen merkittävää vesisähkön ylitarjontaa ei enää nähdä. Toisaalta samaan aikaan uusiutuva tuulivoima lisääntyy, mikä aiheuttaa lyhyellä aikavälillä volatiliteettia spot-hintoihin. Lisääntyvä kysyntäjousto osaltaan helpottaa kysynnän ja tarjonnan tasapainottamista, mutta lähivuosien aikana se ei ratkaise ongelmaa.

Kaikki edellä mainittu yhdistettynä poliittiseen epävarmuuteen ilmastonmuutoksen hillinnän osalta ja lyhyemmällä tähtäimellä esimerkiksi Brexitin suhteen varmistavat, että elämme mielenkiintoisia aikoja sähkömarkkinoilla seuraavan 5–10 vuoden ajan. Kun ennakoiminen sähkömarkkinoilla hankaloituu, korostuu kumppanin tärkeys.

Ari Lehtinen
myyntiryhmän päällikkö
Vantaan Energia Oy