Siirry sisältöön

Minä ennustan: Kun tuotanto ja kulutus heilahtelevat, älykkäät sähköjärjestelmät optimoivat sähkönkulutusta

Kuvapala4

Sähkön markkinahinnan heilahtelut ovat lisääntyneet viime vuosina, ja hetkittäin on nähty suuriakin liikkeitä niin ylös kuin alaskin. Yksi syy vaihteluihin on uusiutuvan sähköntuotannon merkittävä kasvu: sen lisääntyessä päivänsisäiset ja viikkojen väliset hintavaihtelut voivat olla suuriakin riippuen sääolosuhteiden vaihteluista; tuulta, sadetta ja aurinkoa kun ei voi säätää.

Kun meillä jatkossa on yhä enemmän ei-säädettävää uusiutuvaa sähköntuotantoa, täytyy älykkyyden tulla avuksi.

Ratkaisun vaihteluihin tarjoavatkin automaatio-, tieto- ja viestintäteknologian ratkaisuja  yhdistävät älykkäät sähköverkot, joiden avulla kulutusta voidaan ohjata optimaaliseen suuntaan. Myös nykyisiä älykkäämmät sähkölaitteet ja taloautomatiikka osaavat tulkita hintatietoa ja säätää toimintaansa sen perusteella.

Ennustan, että sähkön käyttäjän päässä olevan älyn, varastojen ja automaation avulla kulutuskuormaa voidaan ohjata, eikä uutta tuotanto- ja verkkokapasiteettia tarvitse rakentaa entiseen tapaan. Uusiutuvan energian osuuden kasvu sähköntuotannossa ei siis edellytä mittavia investointeja kulutusta säätävien voimalaitosten rakentamiseen.

Lisäksi uskon, että vuonna 2025 suurimmilla sähkönkäyttäjillä on koko kattopinta-ala peitetty aurinkopaneelein, joiden tuottamaa sähköä varastoidaan akuilla. Sähkön, lämmityksen ja viilennyksen käyttöä ohjataan älykkäästi pilvessä ja myydään palveluna. Älykäs sähköverkko tekee sähkönkäyttäjistä myös sähköntuottajia. Omasta tuotannostaan yli jäävän sähkön voi myydä sähkömarkkinoille.

Älykkäistä kiinteistöautomaatiojärjestelmistä saadaan valtakunnallista ja järjestelmän näkökulmasta hyötyä: syntyy suuria kansantaloudellisia säästöjä ilman, että käyttöluotettavuus häiriintyy. Kaikki sähkönohjailu tapahtuu niin, ettei yksittäinen käyttäjä sitä edes huomaisi.

Ennustan myös, että globaalilla tasolla verkkojen älykkyys tuo sähköt sinne, missä sitä vielä ei ole ollut – huomattavasti helpommin ja edullisemmin kuin aiemmin. Maailmassa noin 1,4 miljardia elää edelleen ilman sähköä. Verkkojen älykkyys ja uusiutuva energiantuotanto tuovat sähkön uusille alueille ilman investointeja uusiin, massiivisiin voimalaitoksiin ja sähkönsiirtojärjestelmiin, vaan esimerkiksi aurinkopaneelien, akkujen ja sähköjohdon avulla saadaan sähköt nopeasti päälle sinne, missä sähkövalo ei vielä ole palanut.

Jarmo Partanen, sähkötekniikan professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto