Siirry sisältöön

Minä ennustan: Kivihiilestä luopuminen vaatii investointeja ja säästöjä

14

Suomi on jo hyvää vauhtia matkalla kohti uusiutuvan energiantuotantomuotojen kasvua: niiden osuus kaikesta kulutetusta energiasta nousi jo vuonna 2015 lähelle 40 prosenttia. Kivihiilen osuus on kutistunut jo pidemmän aikaa. Markkinoilta on poistunut kivihiilivoimalaitoksia, sillä sähkön tuottaminen hiilellä ei ole ollut muun muassa tuetun uusiutuvan tuotannon kasvun ja päästökaupan takia kannattavaa. Sähkön tuotannossakin hiilellä on lähinnä katettu kulutushuippujen aikaista sähköntarvetta.

Kivihiilestä luopumisen suuremmat paikalliset vaikutukset kohdistuvat maassamme pääasiassa kaukolämmön tuotantoon. Pääkaupunkiseudulla, Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla suuri osa kaukolämmöstä tuotetaan edelleen kivihiilellä. Kun tuotantokapasiteetti kivihiilestä luopumisen vuoksi vähenee, tarvitaan korvaavaa tuotantoa.

Ennustan, että kivihiili syrjäytyy uusiutuvilla tuotantotavoilla kuten tuulivoimalla, aurinkovoimalla ja biopolttoaineilla. Haasteena näissä kaikissa on se, ettei energiatuotannon säätäminen kulutuksen mukaan onnistu: pakkaspäivien kulutushuippujen aikaan Suomessa ei välttämättä paista eikä tuule. Tällöin tarvitaan energian varastointia ja joustoa myös sähkön kuluttajien päässä.

Kun kaukolämmöntuotannossa käytettyjä kivihiilikattiloita suljetaan, tarvitaan mittavia investointeja korvaavien laitosten rakentamiseksi. Joissain tapauksissa vanhoja kattiloita voidaan muuntaa biomassan polttamiseen soveltuviksi. 

Biomassaan, esimerkiksi pelletteihin ja metsähakkeeseen, liittyy vielä suuria kysymyksiä, kuten puun riittävyys, sillä energiatuotannon lisäksi biomassaa suunnitellaan myös liikenteen polttoaineeksi. Bioenergian tuotantoon kelpaavat metsätähde ja puhdas purkupuu. Puun riittävyyden lisäksi on kannettu huolta metsän monimuotoisuuden säilymisestä. On myös tuotu esiin, että puuta kannattaa käyttää korkeamman jalostusasteen tuotteisiin, kuten huonekaluihin ja paperiin.

Kivihiilestä luopuminen vaatii paitsi energiatehokkuutta, kulutusjoustoa ja energiansäästöä, myös hajautettuja tuotantoratkaisuja uusiutuvilla energiamuodoilla. Kivihiili korvataan energiatehokkaalla ja puhtaalla uusiutuvalla energialla, mikä kuitenkin vaatii investointeja. Alan toimijoiden näkökulmasta olisikin tärkeää, että lainsäädäntö ja poliittinen ohjaus olisivat pitkäjänteistä ja hallittua investointien turvaamiseksi.