Tuotamme energiaa asiakkaidemme elämään

Haluamme visionsa mukaisesti olla helpointa asiointikokemusta tarjoava menestyvä energiayhtiö, joka toimii kestävästi ja vastuullisesti.

Meillä vastuullisuus on käytännön työtä ohjaava työkalu. Sillä on kolme ulottuvuutta: kannattava talous, sidosryhmien huomioiminen eli sosiaalinen näkökulma sekä ympäristöstä huolehtiminen lähipiiristä ilmastonmuutoksen hidastamiseen.

Vastuu ympäristöstä ja energiatehokkuuden parantaminen ovat keskeisiä lähtökohtia ympäristövastuussamme.

Taloudellinen vastuu merkitsee kannattavaa liiketoimintaa, joka luo pohjan toiminnan kehittämiselle. Vastaamme omistajiemme tuotto-odotuksiin, ja edistämme taloudellista hyvinvointia yhteiskunnan hyväksi

Sosiaalinen vastuu merkitsee, että haluamme täyttää sidosryhmiemme odotuksia entistä paremmin.

 Yhteiskuntavastuu-02_6580Yhteiskuntavastuu-03_6581Yhteiskuntavastuu-04_6582Yhteiskuntavastuu-05_6583

Yhteiskuntavastuuraportti 2014