Siirry sisältöön

Martinlaakson biovoimalaitoksen rakennustyöt etenevät vauhdilla. Kivihiiletön tulevaisuus täältä tullaan!

2015 08 20 VE 298 6315

Ilmastonmuutoksen torjuminen on meidän aikamme suurimpia kysymyksiä, joka vaikuttaa kaikkeen. Siksi olemme systemaattisesti koko 2010-luvun ajan etsineet ratkaisuja, joilla pystyisimme leikkaamaan päästöjä nopeasti ja tehokkaasti.

Viime syksynä käynnistynyt muutostyö fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi Martinlaakson voimalaitoksella on edistynyt hyvin ja on suunnitellussa aikataulussa. Muutamme Martinlaakson vanhan maakaasu- ja öljykäyttöisen voimalaitososan biovoimalaksi. Biovoimala tulee tuottamaan kaukolämpöä ja sähköä ympäristöä säästävänä yhteistuotantona.

Biovoimalassa käytetään polttoaineena pääasiassa kotimaista läheltä tuotua puuhaketta, kuten ylijäämähaketta, sahanpurua ja vaneriteollisuuden hukkapaloa.

Biovoimalan perustustyöt on tehty kesän aikana. Nyt käynnissä ovat laiteasennukset. Voimalan alueella häärii tällä hetkellä kuusi isoa nosturia, joiden avulla nostetaan uuden biokattilan osia paikalleen.

Polttoainekentällä biopolttoaineiden vastaanottorakennuksen ja seulomon laiteasennukset sekä seinien pystytykset etenevät myös hyvää tahtia. Tiealueen ylittävä kuljetinsilta tullaan asentamaan nyt elokuussa, jota varten polttoainekentän ja voimalaitoksen välinen Raappavuorentie suljetaan liikenteeltä viikoksi 34.

Syksyllä 2018 alkavat voimalan testaukset ja mikäli kaikki menee suunnitellusti, koekäytöt alkavat lokakuussa 2018. Biovoimala on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön alkuvuonna 2019.

Biovoimalan valmistumisen jälkeen olemme muutamassa vuodessa puolittaneet Vantaan Energian hiilidioksidipäästöt sekä vähentäneet fossiilisten polttoaineiden käyttöä 60 prosenttia.

2020-luvulla lopetamme kivihiilen käytön kokonaan ja korvaamme sen lisäämällä uusiutuvaa ja muuta hiilidioksidivapaata energiantuotantoa. Etsimme jatkuvasti keinoja tuottaa kaukolämpöä vastuullisemmin. 2020-luvun uusia toteutusvaihtoehtoja ovat muun muassa myös kivihiilikattilan muuttaminen Martinlaaksossa biopolttoaineille, kaukolämmön varastoinnin lisääminen uusilla lämpövarastoilla, vanhojen kaatopaikkojen materiaali- ja energiahyödyntäminen jätevoimalassa, jätevoimalan kehittäminen kiertotalouskehityksen mukaisesti polttamaan energiaköyhempää sekajätettä, geoterminen lämpö ja aurinkoenergia.

Omistajamme Vantaan ja Helsingin kaupungit ovat asettaneet itselleen tavoitteen olla hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä ja olemme ensimmäisten joukossa tukemassa tätä tavoitetta.

Lisätietoja: 
tuotantojohtaja
Marko Ahl
puh. 050 405 7657