Siirry sisältöön

Tuore selvitys maalämpöinvestointien kannattavuudesta Vantaalla – maalämpö yltää Vantaalla tuottovaatimuksiin vain harvoissa tapauksissa

VE kuvaukset 11 12 2017 Valmiit Kokonaisuus1 4

VALOR Partners Oy ja energia-alan asiantuntija tekniikan tohtori Kaisa Kontu ovat Vantaan Energian toimeksiannosta tarkastelleet maalämpöinvestointien kannattavuutta Vantaalla. Julkaisussa maalämmön kilpailukykyä tarkastellaan laajasti erityyppisille kiinteistöille ja erilaisilla sähkön hintaennusteilla. Keskeisinä tuloksina maalämpö nähdään kannattavaksi vain poikkeuksellisesti energiaa käyttävissä kohteissa ja nykytasoa huomattavasti matalammilla sähkön hintaennusteilla.

Vantaan Energian Energiapalveluiden liiketoimintajohtaja Matti Wallin kuvaa selvityksen lähteneen liikkeelle asiakkaiden tarpeesta.

– Olemme huomanneet, että maalämpöön ja sen kannattavuuteen liittyy keskusteluissa runsaasti epätietoisuutta. Halusimme helpottaa ihmisten päätöksentekoa ja selvittää energia-alan huippuasiantuntijoiden kanssa sen, miltä maalämpöinvestointien kannattavuus Vantaan alueella näyttää. Selvitys auttaa meitä palvelemaan omia asiakkaitamme faktapohjaisesti, mutta päätimme avata selvityksen julkisesti ihan kaikkien käyttöön. Laskelmat, tuottovaatimukset ja lähteet ovat tutkimuksessa näkyvissä ja uskon, että näistä on hyötyä kaikille ketkä miettivät lämmitysinvestointeja Vantaan alueella nyt tai lähitulevaisuudessa, Wallin kertoo.

Alueet eroavat merkittävästi toisistaan – puolueetonta tietoa ja laskelmia tarvitaan

Suomessa alueet ovat eriytyneet huomattavasti lämmityksen ja lämmitysratkaisuiden kustannusten osalta. Pelkästään pääkaupunkiseudun sisällä erot ovat keskenään merkittävät. Vantaa erottuu muista pääkaupunkiseudun kaupungeista selvästi, Vantaalla kaukolämpö on usein tuotantorakenteensa vuoksi kokonaistaloudellisesti maalämpöä kilpailukykyisempi ratkaisu.

– Maalämmön kannattavuus on viime vuosina puhuttanut mediassa paljon. Valitettavan usein keskustelussa on sisällä virheellisiä olettamia tai epäselvyyttä mihin olettamiin johtopäätökset perustuvat. Päätös lämmitysratkaisusta ei ole todellisuudessa puhtaan teknistaloudellinen, vaan siihen liittyy usein paljon tunnetta ja muita arviointikriteerejä. Teknistaloudellinen kilpailukyky on puolueettomasti arvioitavissa ja olemmekin tässä selvityksessä pyrkineet katsomaan eri lämmitysjärjestelmien teknistaloudellista kilpailukykyä tasapuolisesti Vantaan alueella. Tässä tarkastelussa kiinteistönomistajalle selkeästi kannattavia maalämpöinvestointeja on Vantaalla vaikea löytää, sanoo VALOR Partnersin Raine Vammelvirta.

Selvitys pähkinänkuoressa

Tuoreen selvityksen mukaan maalämpö nähdään Vantaan alueella kannattavaksi vain harvoissa tapauksissa ja lähtökohtaisesti vain nykytasoa huomattavasti matalammilla sähkön hintaennusteilla.

Selvityksen keskeiset löydökset:

  • Vantaalla kaukolämmön kilpailukyky on tuotannon rakenteesta ja sitä myötä kaukolämmön hintatasosta johtuen hyvä, jonka seurauksena maalämpöinvestoinnit näyttäytyvät nykyisillä sähköenergian hintatasoilla harvoin kannattavilta. Maalämpöön parhaiten soveltuvilla kohteilla investointi muuttuu hyvin matalalla sähkön hintaskenaariolla positiiviseksi.
  • Tässä julkaisussa maalämpöinvestoinnin tuottoa on tarkasteltu 15 vuoden ajanjaksolla. Jos tarkastelu ulotetaan 15–30 vuoden ajanjaksolle, tulee osana laskelmia huomioida korjausinvestoinnit, muun muassa lämpöpumpun uusiminen, jotka ovat kiinteistöstä riippuen noin 30–45 % kokonaisinvestoinneista. Pidempi tarkastelujakso nostaa investoinnin tuottoa vähäisesti, sekä nostaa samalla epävarmuutta ja investoinnin suuruutta.
  • Maalämpöinvestoinnin kannattavuuden tarkastelussa on tärkeää tehdä laskenta kohdekohtaisesti, jolloin kiinteistön lämmönkäyttötapa ja erityispiirteet tulevat huomioiduiksi. Julkaisun perusteella keskimääräisessä vantaalaisessa kiinteistössä maalämpöinvestointi ei kuitenkaan nykytilanteessa yleensä saavuta sille asetettua tuotto-odotusta.”

Koko tutkimuksen pääset lataamaan tästä.